DomoZine

voor industrie, wetenschap, facility, zorg, installateurs, wooncorporaties en iedereen met interesse voor technologie

 
beveiliging
bus-/embedded systems
communicatie
audio-video
toegangscontrole
energiebeheer
comfort
klimaat
advies - opleiding
zorgoplossingen


 


info voor partners en adverteerders


 


 
over DomoZine
nieuwsbrief
domotica jaargids
vakblad
agenda
DomoZine demowoning
Vakbeurs Gebouwbeheer
contact

Al 1000 Niko Home Control installaties!


(advertentie)

 

Alarmering, beveiliging en noodverlichting


Alarmmelders en beveiligingsfuncties in het domoticacircuit maken de woonomgeving veiliger. Ook noodverlichting ter oriëntatie en aanduiding dragen bij aan het gevoel van veiligheid. Een plus een is 'drie'!

Opgenomen in een domoticaomgeving leveren de sensoren van een alarmsysteem extra functies, zoals de mogelijkheid om een melding op een GSM-telefoon te krijgen, desgewenst zelfs met beelden van de situatie thuis. De domoticainstallatie is daartoe voorzien van een server, die de communicatie naar buiten verzorgt. Preventief is er de aanwezigheidssimulatie. Terwijl de bewoner niet thuis is zorgt de domoticainstallatie ervoor dat het lijkt of men wél thuis is: de verlichting gaat automatisch op verschillende momenten aan en uit, gordijnen gaan op gezette tijden open en dicht net als de rolluiken. Voor wie het heel extreem wil maken kunnen enge geluiden, deuren die op slot klikken, ijskoude wind, elektrische ontladingen, trillende vloerdelen etc. een nog sterkere indruk van aanwezigheid wekken. Is de bewoner wel thuis dan heeft hij een 'paniekknop' naast zijn bed, waarmee hij bij onraad in één keer alle lampen in en om het huis kan inschakelen.


Rookmelders
Conform het Bouwbesluit moeten in nieuwbouwwoningen op elke verdieping niet-ioniserende 230V rookmelders zijn toegepast, in alle verkeers- en verblijfsruimtes waarlangs gevlucht moet kunnen worden. Denk aan rookmelders in hal en gangen: deze vluchtweg blijft vaak rookvrij zodat de bewoners het pand via die weg veilig kunnen verlaten. Worden de rookmelders in het domoticasysteem geïntegreerd dan zijn de volgende functies mogelijk:
 • Bij een beginnende brand zorgen de rookmelders ervoor dat via het domoticasysteem alle verlichting wordt ingeschakeld.
 • Alle niet noodzakelijke toestellen of groepen worden uitgeschakeld.
 • Hulpdiensten worden via een telefoonkiezer gewaarschuwd met een gesproken boodschap.
 • Speciaal voor mensen met een gehoorprobleem (zorgomgeving) zijn er signaleringen die waarschuwen via een trilpad of flitslamp.
 • Rook wordt afgevoerd door het automatisch in- of opschakelen van de ventilatie.
 • Het domoticasysteem opent in geval van nood alle toegangsdeuren, eventueel pas nadat de bewoner heeft bevestigd dat er werkelijk sprake is van een noodsituatie.
 • Is er geen brand in de garage, dan kan automatisch de garagedeur worden geopend voor snelle evacuatie en snelle toetreding van hulpverleners in de woning.
Zie hierover ook de artikelen over rookmelders op DomoZine.


Noodverlichting
Het Bouwbesluit schrijft noodverlichting in nieuwbouw en bestaande gebouwen voor en de Arbowet vereist op arbeidsplaatsen 'adequate noodverlichting'. Noodverlichting is er in twee soorten: armaturen die de vluchtroutes aanduiden en armaturen die de vluchtroutes verlichten, ofwel vluchtwegaanduiding en vluchtwegverlichting. Er is nog een derde soort, namelijk de armatuur die beide functies aan boord heeft. Zie hierover ook de artikelen over noodverlichting op DomoZine.

Meer informatie
Partijen die actief zijn op het gebied van alarmering, beveiliging en noodverlichting:
 • Ascom
 • CER International
 • Cooper Menvier
 • Databalk
 • EasySecure
 • Eaton
 • Elbo Technology
 • GEWA Nederland/Quovadis
 • Gunneman
 • Hertek
 • Homesafety
 • Kuijpers Beveiligingssystemen
 • Light Technology Nederland
 • Mastermate
 • Sensotec
 • SimonsVoss Technologies Verklizan
 • Welvaarts


 
 
 
© CPS Publications BV