DomoZine

voor industrie, wetenschap, facility, zorg, installateurs, wooncorporaties en iedereen met interesse voor technologie

 
beveiliging
bus-/embedded systems
communicatie
audio-video
toegangscontrole
energiebeheer
comfort
klimaat
advies - opleiding
zorgoplossingen


 


info voor partners en adverteerders


 


 
over DomoZine
nieuwsbrief
domotica jaargids
vakblad
agenda
DomoZine demowoning
Vakbeurs Gebouwbeheer
contact

Al 1000 Niko Home Control installaties!


(advertentie)

 

Bruggen bouwen tussen beveiliging en ict


Bart Postelmans, van ASB-Security: 'Nog niet zo lang geleden belden we allemaal analoog -via een vaste telefoonlijn-, daarna maakten ISDN en Digi-Access (red: een data applicatie die gebruik maakt van het ISDN D-kanaal) hun entree en nu neemt het gebruik van ADSL en IP-netwerken fors toe.' Nederland staat met betrekking tot het gebruik van breedband(xDSL) al jaren lang in de top 3 van Europa.

Postelmans werkt inmiddels één jaar bij ASB-Security waar hij verantwoordelijk is voor Business Development &Amp; Innovatie waarvan 'Domotica &Amp; Zorg' een belangrijk speerpunt is. Daarvoor was hij in verschillende commerciële functies ruim 33 jaar werkzaam bij KPN. Postelmans: 'Om alle ontwikkelingen goed te volgen en te vertalen naar concrete toepassingen voor de markt, is het belangrijk om met de gevestigde Beveiliging-organisaties, (telecom)providers, ICT-bedrijven en system integrators af te stemmen en waar mogelijk samen te werken. Doel daarbij is optimaal gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden die door de snelle opkomst van breedband worden geboden. Deze samenwerking in combinatie met de ontwikkeling door ASB-Security van haar MuSDO gatewayconcept heeft ertoe geleid dat wij inmiddels vele verschillende oplossingen en diensten beschikbaar hebben. Denk bijvoorbeeld aan alarmoverdracht over IP voor inbraak-, brand- en sociaal/medische toepassingen. ASB-Security heeft in korte tijd veel ervaring opgedaan in het koppelen van analoge randapparatuur aan de nieuwe xDSL infrastructuur via 'Analoog-naar-IP converters'. Feitelijk zien wij onszelf als de bruggenbouwer tussen beveiliging en ICT.'

Beheercentrum (Remote Monitoring Center)
Om de prestatieniveaus van de alarmverbindingen voortdurend te kunnen bewaken en zodoende alarmtransmissie conform de eisen van de Europese normen te kunnen bieden aan de afnemers die daaraan moeten voldoen, heeft ASB-Security haar beheercentrum opgericht. Dit beheercentrum houdt continue controle over de complete transmissieweg. Hierdoor wordt voldaan aan de eis van permanente 'verificatie van de performance' zoals geformuleerd in de in Nederland geldende Europese Normen voor alle categorieën beveiligingsystemen. Op deze wijze kan een alarmsysteem, bestaande uit alarmoverdrager, transmissieweg en ontvanger aan de meldkamerzijde (Particuliere Alarm Centrale) worden gecertificeerd door een daartoe bevoegde instantie.

Voor de klant heeft dit als positief gevolg dat er steeds sprake is van een zeer hoogwaardige en betrouwbare dienstverlening. Postelmans: 'Indien er een communicatiestoring optreedt, is het belangrijk de oorzaak zo snel mogelijk te achterhalen. Wij hebben ervaren dat serviceverlenende partijen vaak naar elkaar verwijzen om het probleem opgelost te krijgen. Tijdverlies dus, dat ten koste gaat van de beschikbaarheid en een goede werking van de desbetreffende dienst. Het beheercentrum controleert continu de verschillende netwerken en gekoppelde apparatuur en stelt direct vast waar de storing zich voordoet zodat deze snel en efficiënt kan worden verholpen. Hierdoor blijft de beschikbaarheid en het goed functioneren van de dienst gegarandeerd. ASB-Security neemt vanwege forse groei van haar activiteiten begin 2009 haar nieuwe bedrijfspand aan de Boschdijk in Eindhoven in gebruik. Van hieruit zal het beheercentrum ook haar diensten voor Zorg &Amp; Domotica aan de markt aanbieden.'

Markt klaar voor IP?
De grote en snelle veranderingen in de technologie van de 21e eeuw trekken een zware wissel op verschillende marktsegmenten zoals de Beveiligingsbranche, de markt voor Domotica en DomoZine en die van Zorg (waaronder Sociale Alarmering) vindt Postelmans. 'Zijn we net een beetje gewend aan Voice-over-IP en Pinnen-over-IP, is er weer een nieuwe ontwikkeling: Alarm-over-IP. Genoemde marktsegmenten en branches moeten zich echt gaan realiseren dat zij sneller dan menigeen nu denkt, zullen moeten overstappen naar IP. Zo heeft KPN onlangs aangekondigd dat zij het kwaliteits- en serviceniveau van diensten zoals de analoge netlijn (PSTN), ISDN en Digi-Access na 31 december 2010 niet meer kan garanderen. Het afstoten van het traditionele telefonienetwerk heeft een behoorlijke impact op bijvoorbeeld de markt voor sociale alarmering. Ik maak me zorgen of de aanbieders hiervan zich daar voldoende van bewust zijn. Je hebt het namelijk over een zeer groot aantal aansluitingen! Dat geldt ook voor de beveiligingsbranche waar het aantal aansluitingen nog veel groter is. Het kost heel wat inspanning eer je alle aanwezige apparatuur hebt vernieuwd dan wel aangepast voor IP communicatie. Daar moet je nu mee beginnen.' aldus Postelmans.

Installateur belangrijke schakel
Samenwerking is van essentieel belang vindt Postelmans: 'Over de hele keten heen moet je met elkaar tot actie overgaan. Dat betekent dus meer voorlichting over IP, investeren in opleidingen en concrete plannen van aanpak maken met elkaar om de migratie naar IP in beweging te zetten. Installateurs, Particuliere Alarmcentrales (PAC's) de telecomproviders maar ook zorgcentrales zijn belangrijke organisaties en essentiële schakels bij de overgang naar alarm-overdracht over IP. Tot nu toe heeft de praktijk echter uitgewezen dat niet alle bedrijven zich voldoende hebben verdiept in IP dan wel dat zij de nieuwe mogelijkheden die IP biedt nog nauwelijks met hun klanten bespreken. En dat is jammer. Alarmoverdacht over IP voor zowel beveiliging (inbraak en brand) als zorg biedt, zeker in combinatie met de huidige mogelijkheden van video-overdracht (actieve cameramonitoring of alarmverificatie), veel voordeel voor de klant en centrale organisaties zoals genoemde PAC's en zorgcentrales. Installateurs, maar ook alarm- en zorgcentrales, die zich verdiepen in deze nieuwe technologie en deze vertalen naar concrete toepassingen voor de markt, hebben straks een behoorlijk concurrentievoordeel ten opzichte van hen die te laat 'het licht zien'. ASB-Security ziet de migratie naar IP als een grote uitdaging, is hier klaar voor en werkt graag samen met organisaties die IP ook als een kans in de markt zien.'www.asb-security.nl 
 
 
© CPS Publications BV