DomoZine

voor industrie, wetenschap, facility, zorg, installateurs, wooncorporaties en iedereen met interesse voor technologie

 
beveiliging
bus-/embedded systems
communicatie
audio-video
toegangscontrole
energiebeheer
comfort
klimaat
advies - opleiding
zorgoplossingen


 


info voor partners en adverteerders


 


 
over DomoZine
nieuwsbrief
domotica jaargids
vakblad
agenda
DomoZine demowoning
Vakbeurs Gebouwbeheer
contact

Al 1000 Niko Home Control installaties!


(advertentie)

 

De Zorgboog laat ouderen zo lang mogelijk thuis wonen


De Zorgboog is een organisatie die ouderen stimuleert zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Nieuw- en verbouwplannen worden hierop afgestemd, vaak in samenwerking met verschillende woningcorporaties en een balans tussen zorgvraag en (extramuraal) zorgaanbod.

Op aanvraag kan een domoticasysteem geïnstalleerd worden. Daarmee is 24 uur per dag iemand beschikbaar voor noodgevallen. Voorts kan service aan huis 'besteld' worden. Diensten als huisvuilafvoer, maaltijdlevering en woontechnische klussen zijn alle beschikbaar, zowel kortdurig als permanent. Dit alles onder supervisie van De Zorgboog, die zich met dit project ten doel heeft gesteld de bewoners zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te laten behouden.


Hoe zijn we begonnen
Domotica implementeren in een organisatie is niet alleen een kwestie van techniek. Sterker nog als het management, het personeel en de gebruikers onvoldoende draagvlak geven voor toepassing van domotica dan mislukt een project altijd! Kuijpers heeft daarom als adviseur van De Zorgboog een discussiemiddag georganiseerd voor het management en personeel van De Zorgboog. Hierbij werd het concept van Kuijpers Care Solutions©. gepresenteerd dat is gebaseerd op de 2e generatie domotica. Doelstelling was om de toepassing van Care Solutions in de gehele organisatie van de Zorgboog draagvlak te geven. Verwacht werd dat het eerste project de nieuwbouw in Gemert zou zijn; inmiddels zijn Gezondheidscentrum Brandenvoort te Helmond en Hospice Aarle Rixtel al voorgegaan.

Fabrikanten bepalen wat goed is voor ouderen
In vele bestekken die we momenteel onder ogen krijgen, zijn nog steeds traditionele voorzieningen opgenomen. Soms uit financieel oogpunt, maar vaak ook uit gewoonte, zonder te weten wat de behoefte en wensen zijn. Veelal wordt door de woningontwikkelaars te weinig nagedacht over het toekomstige gebruik en organisatie van ouderenzorg. De zorgmarkt (met name wat betreft Domotica) is vreemd genoeg aanbodgestuurd: leveranciers en fabrikanten bepalen kennelijk wat goed is voor de ouderen.

In een nieuwe woning is het niet altijd nodig om alle domoticamogelijkheden direct te implementeren, maar wel om daarvoor voorbereidende voorzieningen te treffen. We noemen dat ook wel levensloopbestendig maken. Dat houdt meer in dan alleen wat loze buisleidingen leggen! Kuijpers Care Solutions© is een schaalbare oplossing die naar behoefte modulair kan worden geïmplementeerd.

Kuijpers vindt het daarom belangrijk dat eerst een functionele discussie plaatsvindt met alle betrokkenen van management tot verpleging en gebruikers. Wat zijn hun wensen en behoeften? Er zijn immers verschillende zorgniveaus en omstandigheden waarmee rekening gehouden moet worden. Hiervoor hebben wij een matrix ontwikkeld die uiteindelijk inzicht geeft in de te nemen maatregelen. Hierin zit niet alleen de zorgbenadering, maar ook opties voor veiligheid, comfort en gezondheid.

Onbekend maakt onbemind
Bij De Zorgboog is inmiddels een complete demonstratiewoning ingericht waar alle klanten, maar ook de verpleging en verzorging kennis kunnen maken met de 2e generatie domotica van Kuijpers. Verzorging is een vak dat met de handen wordt uitgevoerd, horen wij vaak als opmerking, evenals 'Technische snufjes zijn mooi maar daarmee gaat het contact met cliënt verloren'. Toch zal met een toenemende zorgvraag en minimaal beschikbaar personeel de techniek een ondersteunende rol moeten gaan vervullen in de toekomstige zorgwereld. Als systemintegrator zullen we ook het verzorgend personeel moeten opleiden en bekend moeten maken met moderne elektronica. Bij diverse opleidingen in de Zorg zoals Avans, ROC en HAN worden al zulke 'Human Care Technologies' lessen gegeven.


Domotica in de Ruijschenbergh
In dit project zijn Zorg en Comfort de sleutelwoorden. Bovendien worden in de koopappartementen voorbereidingen getroffen voor de aanleg van domotica, om alvast te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Een dergelijk netwerk maakt het mogelijk allerlei high-tech faciliteiten in huis te installeren, zoals het op afstand kunnen bedienen van de gordijnen of oven, loopverlichting, een geavanceerd alarmsysteem, toegangscontrole en oproepvoorzieningen.

Keuzevrijheid vindt men bij de Zorgboog een belangrijk begrip. De klant staat centraal en die wil de Zorgboog graag faciliteren. Daarvoor is een flexibel schaalbaar opgezet systeem noodzakelijk. Het Care Solutions concept van Kuijpers is gebaseerd op ICT netwerken met intelligente Homeboxen die voor alle opties geschikt gemaakt kunnen worden. Een kwestie van softwarematig 'vinkjes' zetten. De klant betaalt alleen voor diensten, waar hij/zij behoefte aan heeft. Verschillende dienstenpakketten zijn mogelijk zoals basis, zorg, veiligheid, comfort et cetera.

Transparante integratie in ICT-omgeving
Het grote voordeel is dat we niet productafhankelijk zijn. In principe kunnen we alle producten integreren die communiceren via het TCP/IP protocol. Enkele voorbeelden zijn camera's, deurintercoms, toegangscontrole, telemedicine etc. Bovendien geeft de moderne ICT infrastructuur de mogelijkheid om telefonie en digitale TV te combineren.

Communicatie in de intramurale en extramurale zorg is van groot belang. Verzorging vindt overal plaats, dag en nacht. Het is van groot belang dat de zorgvraag snel op de juiste plaats terecht komt, maar vervolgens ook administratief verwerkt wordt. Om antgwoorden te krijgen op rvagen als 'wie zit/zat waar en hoe lang?' Vaak hebben zorginstellingen al geïnvesteerd in administratieve systemen zoals zorgregistratie en/of cliëntdatabanken. Daarom is de Kuijpers Care Solution oplossing zo ontworpen, dat deze systemen 1:1 met elkaar kunnen communiceren, mits de basis een SQL database is. Daarnaast leent het systeem zich ook voor informatie en entertainment. Hiervoor kan met gespecialiseerde partners worden samengewerkt.

www.kuijpers.com 
 
 
© CPS Publications BV