DomoZine

voor industrie, wetenschap, facility, zorg, installateurs, wooncorporaties en iedereen met interesse voor technologie

 
beveiliging
bus-/embedded systems
communicatie
audio-video
toegangscontrole
energiebeheer
comfort
klimaat
advies - opleiding
zorgoplossingen


 


info voor partners en adverteerders


 


 
over DomoZine
nieuwsbrief
domotica jaargids
vakblad
agenda
DomoZine demowoning
Vakbeurs Gebouwbeheer
contact

Al 1000 Niko Home Control installaties!


(advertentie)

 

Observatiesysteem ontlast zorg (UAS-pilotproject)


Zelfstandig blijven wonen is voor ouderen met verpleeghuisindicatie van grote waarde. Hiervoor is een behoorlijk toezichtniveau vereist. Voor de inzet van verzorgend personeel biedt het autonoom observatiesysteem van Eaton Holec een geavanceerde alternatief. De primeur is voor clienten van Daelhoven, Zorgpalet Baarn-Soest.

Verpleeghuis Daelhoven, onderdeel van Zorgpalet Baarn-Soest, geniet mondiale bekendheid door de unieke wijze waarop het de bewoners optimaal woongenot en een alledaagse tijdbesteding biedt. De 'zorg-aan-huis' tak van Zorgpalet Baarn-Soest kent ook dementerende mensen met een verpleeghuisindicatie die toch nog zelfstandig wonen. Door de vele bezoeken van zorgverleners wordt al een behoorlijk toezichtniveau gerealiseerd. Aanvullend daarop biedt videoalarmering een waardevolle toevoeging: bij een melding wordt direct bepaald of en welke hulpverlener wordt gestuurd. Vanuit Daelhoven kan bovendien ingelogd worden om via een spreek-/luisterverbinding te vernemen hoe de client het maakt. Het nieuwe UAS-systeem gaat nog een stap verder.

Unattended Autonomous Surveillance (UAS)
De UAS-technologie stelt continu vast of een bewoner zorg nodig heeft. Sensoren die door de hele woning zijn geplaatst monitoren de woning 24 uur per dag op welzijn, rookontwikkeling, inbraak, licht/donker etc. zonder dat de bewoner dit merkt. Bij een verstoring van de op de persoon afgestemde algoritmes wordt een alarmsignaal afgegeven. Indien er hulp is gewenst of zich calamiteiten voordoen, wordt door middel van audio- en videoapparatuur direct contact opgenomen met de zorgbehoevende of direct een zorgverlener naar de desbetreffende woning gestuurd. De deursloten van de woning maken deel uit van het systeem en zijn zodanig uitgevoerd dat de zorgverlener zonder problemen de woning kan betreden.

Gegevens gaan via het Domotica Aansluit Punt (DAP) in de meterkast over het internet naar de alarmeringsinstantie

DomoticaAansluitPunt
In de meterkast plaatst Eaton een DomoticaAansluitPunt (DAP) dat via het internet verbonden is met een alarmeringsinstantie naar keuze. Dat kan een externe meldkamer zijn, maar ook een lokale beheerder of een mobiel team van verpleegkundigen. Om onterechte alarmeringen tot een minimum te beperken, wordt de bewoner na een detectie eerst zelf door het systeem gebeld. Reageert de bewoner niet dan gaat het alarm naar buiten. Een paar kleine camera's in de woning, die vanwege privacy pas ná het alarm worden ingeschakeld, brengen de situatie bovendien in beeld.

Het klinkt eenvoudig, maar het UAS-systeem is meer dan een verzameling hardwarecomponenten die elk een deel van de observatie voor hun rekening nemen. De door TNO Defensie en Veiligheid ontwikkelde software analyseert de informatie die uit het hele huis binnenkomt - via infraroodsensoren, rookmelders, etc. - en brengt deze onderling in verband. Wanneer de rookmelder in de keuken rook signaleert, leidt dat in de klassieke situatie tot een alarm. Maar het UAS-systeem 'weet' aan de hand van de geregistreerde bewegingen in de keuken dat er iemand aan het komen moet zijn, en zal zich in eerste instantie dus beperken tot een seintje aan de bewoner.


Zeer lage valse alarm rate
Het project omvat een zware beproeving van het systeem in 20 gewone woningen in Baarn en Soest. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met Zorgpalet Baarn-Soest, Eaton Electric BV, Vilans Zorg, CPS Europe BV en Provincie Utrecht. De pilot verloopt tot nu toe zeer goed. Niet alleen blijkt het UAS-systeem een zeer lage valse alarm rate te hebben, ook is het in staat om valpartijen volledig automatisch te detecteren en te signaleren. Onopvallend, draadloos en afgestemd op de cliënt kan het UAS-systeem calamiteiten in het huis signaleren en hulpverleners waarschuwen. Via een beeld- en geluidverbinding met de centrale of met de mobiele telefoon van een hulpverlener kan direct beoordeeld worden welke hulp nodig is.

UAS werd ontwikkeld door TNO en om de technologie op de Europese markt te brengen heeft TNO een licentieovereenkomst gesloten met Eaton Electic BV.


Kenmerken UAS-systeem
  • 24 uur per dag observatie
  • geen hinder voor bewoners
  • geen chip of apparaten op het lichaam
  • loos alarm wordt onderschept
  • toekomstvast en onafhankelijk
In oktober 2009 leest u op DomoZine een verslag van de pilot-resultaten

www.eaton.nl 
 
 
© CPS Publications BV