DomoZine

voor industrie, wetenschap, facility, zorg, installateurs, wooncorporaties en iedereen met interesse voor technologie

 
beveiliging
bus-/embedded systems
communicatie
audio-video
toegangscontrole
energiebeheer
comfort
klimaat
advies - opleiding
zorgoplossingen


 


info voor partners en adverteerders


 


 
over DomoZine
nieuwsbrief
domotica jaargids
vakblad
agenda
DomoZine demowoning
Vakbeurs Gebouwbeheer
contact

Al 1000 Niko Home Control installaties!


(advertentie)

 

Dwaalbewaking via GPS en SMS


Dwaalbeschermingsoplossingen bestaan al wel voor afgepaalde omgevingen, zoals het terrein van een zorginstelling. Maar wat als een dementerende bejaarde of verstandelijk gehandicapte toch aan de aandacht van zijn verzorgers weet te ontsnappen en het terrein ongemerkt weet te verlaten?

De paniek is telkens enorm, zowel bij verzorgers, als mantelzorgers, familie etc. Tijdrovende en kostbare zoekacties zijn het gevolg. Met QUOgle is dat gemakkelijk te voorkomen. QUOgle lokaliseert en monitort dwalende personen en verdwenen objecten, zowel binnen als buiten, via simpele en bekende technologieën: GSM, SMS en GPS.

QUOgle (spreek uit: kwoggel) traceert personen, dieren, auto's en andere objecten tot op vijf meter nauwkeurig. In feite gaat het om niet meer dan een heel klein GPS/GSM-kastje van 6x4 cm, dat iedereen gemakkelijk bij zich kan hebben: in de jaszak, in de tas, aan de broekriem, maar ook om de nek of (hond) aan de halsband of onder de motorkap etc.

QUOgle is compact,
nauwkeurig, betaalbaar en
voor en door iedereen te gebruiken

Bij dementerende bejaarden, die wegloopgedrag vertonen, zit QUOgle bijvoorbeeld vast aan de wandelstok, of aan de rollator, scootmobiel of iets anders wat de wegloper altijd bij zich heeft als hij aan het dwalen zou slaan.

Via satellieten weet QUOgle altijd waar hij zich bevindt. Buiten, maar ook binnen in gebouwen. Er zit een SIM-kaart in QUOgle, dus hij kan gebeld worden. Bijvoorbeeld met uw mobiele telefoon om QUOgle's positie op te vragen. Als u dat doet, neemt QUOgle niet 'op', dus dat telefoontje kost niets. Maar, QUOgle heeft wel uw nummer herkend en zal meteen daarna een SMSje terugsturen met zijn positie. Dat kan met elk mobieltje of DECT-telefoon gelezen worden, daar is geen speciale GPS-telefoon voor nodig.

QUOgle is klein en past gemakkelijk aan bijvoorbeeld de broekriem of in een tas of jaszak

Zichtbaar maken van de positie
De positie is vervolgens op dezelfde mobiele telefoon, maar ook op een pc zichtbaar te maken. Iedereen die wel eens met Google Earth of Maps Live zijn eigen huis heeft opgezocht, kan het. Verderop in dit artikel zult u zien hoe dat gaat. Op een 2D-stratenkaart of 3D-kaart met gebouwen e.d. is dan precies te zien waar de oudere, het kind, de hond of auto op dat moment is.

Zal QUOgle in de directe omgeving worden gebruikt, bijvoorbeeld in de buurt van een zorginstelling, dan is een papieren landkaart handiger. Daarop zijn van tevoren coördinaten ingetekend, zodat - als QUOgle zijn positie doorgeeft - deze snel en zonder computer of smartphone te vinden is. Op dezelfde manier kan ook gebruik worden gemaakt van een papier met daarop een tabel met straten en huisnummers en coördinaten. Bevindt QUOgle zich toch verder dan de papieren kaart of de tabel kunnen weergeven, dan kan zijn positie altijd nog met de pc of PDA worden opgezocht.

Daarmee wordt in eerste instantie een hoop ongerustheid weggenomen, bovendien is tijdwinst te boeken, omdat langdurige en mankracht vretende zoekacties achterwege kunnen blijven.

Precies tot op 5 meter
De nauwkeurigheid van QUOgle is circa 5 meter. De hoge nauwkeurigheid is te danken aan het feit, dat QUOgle élke seconde zijn positie bepaalt door middel van GPS-satellieten. Én aan de ingebouwde GPS-detectie van de derde generatie (SIRF3), die al genoegen neemt met een zwak signaal van minimaal drie satellieten. Dus ook als QUOgle in de jaszak zit én in de auto, blijft die nauwkeurigheid gehandhaafd. Daarmee onderscheidt QUOgle zich bijvoorbeeld van systemen die nog aan positiebepaling doen via de zendmasten van mobiele telefonie. Algemeen geldt: als er GSM en GPS-bereik is, werkt QUOgle ook. Valt het GPS-bereik weg, bijvoorbeeld onder water in een tunnel, dan weet QUOgle altijd nog zijn laatste positie door te geven, te weten de ingang van de tunnel.

Vrij bewegen binnen gebied en andere functies
QUOgle kent nog enkele andere functies. Zo is het mogelijk vooraf een gebied af te bakenen, waarbinnen de drager vrij mag bewegen. Komt hij of zij daarbuiten, dan slaat de QUOgle meteen alarm. Dat wil zeggen dat er een alarm SMS-bericht wordt gestuurd naar u en een of meer anderen. De andere functies zijn: autorisatie (niet iedereen kan zomaar de positie opvragen), SOS-knop, luisterfunctie, volgen, bewegingsmelder en snelheidsmeter.

Toepassingen van QUOgle
QUOgle is op meerdere manieren te gebruiken en daardoor geschikt voor verschillende situaties en doelgroepen:
 • traceer een oudere, een kind, huisdieren etc.
 • traceer skiërs, ice-skaters, zeilers
 • traceer uw auto, boot, jukebox en andere zaken
 • vind gestolen voorwerpen terug
 • traceer huurauto's
 • volg werknemers, wagenpark etc.
Let wel, in sommige landen zijn strikte privacywetten van kracht. Het is daarom zaak, dat personen, die een QUOgle bij zich dragen, geïnformeerd worden en weten dat ze getraceerd en gemonitord kunnen worden.

Deksel open, SIM-card erin, batterij erin, klaar voor gebruik!

Verschillen met bestaande systemen
Er zijn vergelijkbare oplossingen op de markt, maar omdat QUOgle met de nieuwste SIRF3+ technologie werkt is hij klein, werkt hij lang op een batterij (meer dan 48 uur) en is hij zeer nauwkeurig. Last van reflecties tussen en in gebouwen heeft QUOgle niet, terwijl een zeer zwak GPS-satellietsignaal al voldoende is. Waar geen GPS ontvangst is (zoals in een tunnel) wordt de laatste positie doorgegeven (dus de ingang van de tunnel).

Eenmalige voorbereiding
Het enige wat QUOgle nodig heeft is een SIM-kaart. De SIM-kaart schaft u aan bij uw telecom provider. Dat mag een prepaid kaart zijn of een abonnementskaart. Er wordt niet gebeld, alleen ge-SMS't dus kies een kaart met een gunstig SMS-tarief, bijvoorbeeld 300 SMS'jes voor 10 Euro.
De SIM-kaart wordt eerst in een gewone mobiele telefoon geplaatst om hem in te stellen, dat wil zeggen: PIN-code uitschakelen en nummerherkenning inschakelen. Daarna kan hij samen met de batterij in QUOgle. De batterij kan opgeladen worden terwijl hij in het apparaat zit, of los in de batterijhouder. De batterij heeft een stand-by tijd van 48 uur maar in de praktijk blijkt hij tot 5 dagen mee te gaan. Is er een accu of 230V in de buurt, bijvoorbeeld bij beveiliging van een object (gereedschap, jukebox, speelautomaat, flatscreen etc.), dan kan QUOgle gewoon aan zijn oplader blijven zitten en is de stand-by tijd onbeperkt.

Vervolgens stuurt u het volgende SMS'je naar het mobiele nummer van de SIM-kaart, die in de QUOgle zit:

      begin123456

Hierin is 123456 het standaard wachtwoord, dat desgewenst gewijzigd kan worden. Even later stuurt QUOgle u een berichtje terug: BEGIN ok!

Dagelijks gebruik van QUOgle
Geef QUOgle aan de persoon die u wilt beschermen. QUOgle past in de jaszak of in een tas, maar kan ook (aan een koord) om de hals worden gedragen of aan de broekriem. Of verstop QUOgle in het te beveiligen object: auto, boot, jukebox etc. U kunt QUOgles positie op elk moment opvragen met elke willekeurige mobiele telefoon of DECT-telefoon:
 • QUOgles mobiele nummer
 • QUOgle antwoordt niet, dus er zijn geen belkosten
 • Even later krijgt u van QUOgle een SMS'je met de GPS-coördinaten, bijvoorbeeld:
  latitude 51.544800 longitude 005.183100
  ofwel:
  noorderbreedte 51.544800 en oosterlengte 005.183100 (graden)
Vervolgens zijn er meerdere manieren om de ontvangen positie te visualiseren. Bijvoorbeeld met gratis verkrijgbare programma's als Google Earth of Live Search Maps op uw mobieltje. Of op een pc. Het overtypen van de coördinaten op een pc kan achterwege blijven als u het SMS'je op uw pc of notebook binnenkrijgt. Dat kan bijvoorbeeld via de dongel (bekend van de KPN televisiereclame): via een zogenaamd SMS-dashboard kunt u de binnengekregen coördinaten zo in het kaartenprogramma plakken.

Het opstarten van navigatiesoftware kost tijd. Wordt QUOgle in de directe omgeving van bijvoorbeeld een zorginstelling gebruikt, waar risico voor wegloopgedrag is, dan kunt u tijd winnen, door van tevoren op een papieren landkaart enkele GPS-coördinaten te noteren. Of maak een tabel met straten en huisnummers en bijbehorende coördinaten. Zodra QUOgle u in geval van nood zijn locatie stuurt, kunt u op die kaart of in de tabel direct zien, waar hij zich bevindt en dat spaart tijd. Blijken de ontvangen coördinaten buiten het bereik van de kaart te vallen, dan is altijd nog een navigatieprogramma te raadplegen.

Op een slim mobieltje met internet is QUOgles locatie snel zichtbaar te maken; het mobieltje hoeft geen GPS-functie te hebben

Meerdere gebruikers
Is het de bedoeling dat meerdere personen QUOgles positie kunnen opvragen, dan moeten hun telefoonnummers geautoriseerd worden. Voor elk nummer stuurt u het volgende SMS'je naar QUOgle:

    admin+wachtwoord+spatie+te autoriseren telefoonnummer

Als de autorisatie is gelukt, krijgt u het volgende SMS'je terug:

    admin ok!

Probeert iemand met een niet geautoriseerd telefoonnummer op QUOgle in te bellen, dan zal QUOgle het nummer niet herkennen en blijft de telefoon gewoon 'overgaan'.

Terreinfunctie - bewaking voor wegloopgedrag
Behalve de GPS-traceermodus (het opvragen van QUOgles locatie), kent uw QUOgle nog andere toepassingen. Vooral de terreinfunctie is aantrekkelijk. Deze houdt in dat u elektronisch een terrein afbakent, waarbinnen QUOgle vrij mag bewegen. Zodra QUOgle de grenzen van het terrein overschrijdt, krijgen u én eventuele andere geautoriseerden een alarm-SMS met de GPS-positie en de tijd. Daarmee weet u dat de drager van QUOgle zich op verboden terrein begeeft en kunt u passende maatregelen treffen. Het activeren van deze terreinfunctie is eenvoudig: u stuurt een SMS'je naar QUOgle, waarin de noordwest-hoek en de zuidoost-hoek van het terrein worden opgegeven.

Andere functies
QUOgle kent nog meer functies. De gewenste functie is op afstand in te stellen, door QUOgle een SMS-bericht te sturen met de bijbehorende opdracht. Behalve GPS-traceermodus en de Terreinfunctie kent QUOgle nog meer functies. Hier volgt een volledig overzicht:
 • Traceerfunctie - zie boven
 • Terreinfunctie - zie boven
 • Volgmodus - In Volgmodus stuurt QUOgle zijn locatie om de zoveel tijd naar de geautoriseerde nummers
 • Bewegingsmelder - Waardevolle objecten die op een vaste plaats staan zijn eenvoudig te beveiligen met QUOgles Bewegingsmelder
 • Snelheidsmeting - Deze functie houdt de maximale snelheid in de gaten. Als het voertuig, waarin QUOgle zich bevindt, bijvoorbeeld sneller gaat dan 80 km/u, zal QUOgle een SMS-bericht sturen naar u en alle geautoriseerde nummers. Voorbeeldtoepassing: u geeft uw auto mee aan uw 18-jarige zoon of dochter met de mededeling dat die niet harder dan 120 mag rijden
 • SOS - Houdt de drager van QUOgle de SOS-knop tenminste 3 seconden ingedrukt, dan zal QUOgle elke 3 minuten een 'Help me' bericht sturen naar u en alle geautoriseerde nummers, met tijdstip en locatie.
 • Uitluister modus - QUOgle beschikt over een kleine microfoon. Voorbeeldtoepassing: degene die QUOgle bij zich draagt drukt op de SOS-knop. Het alarmbericht vermeldt de GPS-locatie, dus u weet waar de persoon zich bevindt. Door QUOgle te bellen kunt u hóren, wat er op de desbetreffende positie gaande is.
 • SMS Centrale - Door de SMS Centrale te activeren, gaan de SMS'jes van QUOgle niet naar u en/of de geautoriseerde nummers, maar naar de SMS Centrale. De SMS Centrale is niets meer dan een mobiele of DECT telefoon, die wordt beheerd op een centrale plek, bijvoorbeeld een bemande receptie of een 24x7 meldstation. Dikwijls wordt in plaats van een mobiele of DECT telefoon een pc met dongel toegepast, waarop de SMS'jes direct binnenkomen en snel op de kaart te zien is waar QUOgle zit.
 • Batterij-alarm - Zodra de batterij leeg begint te raken zal QUOgle een bericht sturen.


Tot slot
QUOgle is een autonome oplossing, dat wil zeggen dat er (nog) geen koppeling mogelijk is met andere systemen, zoals een alarm/zorg-centrale of met een valdetector. Soortgelijke systemen zijn al langer op de markt, bijvoorbeeld voor vrachtwagens, maar QUOgle onderscheidt zich doordat QUOgle compact , betaalbaar en multifunctioneel is. Daarmee is QUOgle een compacte en handige oplossing om personen en objecten die zoek zijn snel terug te vinden.

QUOgles positie gevisualiseerd op pc of smartphone

Specificaties QUOgle
 • Afmetingen: 64x46x17 mm
 • Gewicht: 50 gram
 • Netwerk: GSM en GPRS
 • Band: 850, 900, 1800 en/of 1900 MHz
 • SIM-kaart: niet meegeleverd
 • GPS: SIRF3
 • GPS gevoeligheid: 159 dBm
 • GPS nauwkeurigheid: 5 meter
 • Snelheid van plaatsbepaling: Na inschakelen 45 sec, daarna 1 sec
 • Oplaadbare batterij: Li-Ion 3,7 Volt
 • Standby-tijd: langer dan 48 uur
 • Oplader: meegeleverd
 • Toegestaan klimaat: -15 tot +45 °C en omgevingsvochtigheid max. 95%


www.quogle.com 
 
 
© CPS Publications BV