DomoZine

voor industrie, wetenschap, facility, zorg, installateurs, wooncorporaties en iedereen met interesse voor technologie

 
beveiliging
bus-/embedded systems
communicatie
audio-video
toegangscontrole
energiebeheer
comfort
klimaat
advies - opleiding
zorgoplossingen


 


info voor partners en adverteerders


 


 
over DomoZine
nieuwsbrief
domotica jaargids
vakblad
agenda
DomoZine demowoning
Vakbeurs Gebouwbeheer
contact

Al 1000 Niko Home Control installaties!


(advertentie)

 

Dome160 - Kenniscentrum (en techniek) voor en door installateurs die in de zorg actief (willen) zijn


'Vraag aan 88 specialisten wat domotica is en je krijgt 88 verschillende antwoorden. Iedereen heeft zo zijn eigen perceptie van domotica. Dat er ook nog zo'n 100 verschillende merken en systemen zijn, maakt de uitleg er niet eenvoudiger op. Bovendien zijn veel van die systemen zó complex, dat je er bijna voor gestudeerd moet hebben om daar wat mee te kunnen.'

Aan het woord is Peter Verharen, directeur van het onlangs opgerichte Dome160 kenniscentrum. We spreken Peter in Zorgcentrum De Kloosterhoeve in Raamsdonksveer (foto hierboven), waar onlangs onder begeleiding van het Dome160 kenniscentrum een project is afgerond. 'Dome160 is voortgekomen uit de installatiewereld met als opzet, om domotica voor installateurs eenvoudiger en functioneler te maken. En dat is nodig, want als je vandaag de dag installateur bent, komt er heel wat op je af. Je moet van alle markten thuis zijn, je zegt bijna nooit nee tegen een opdracht, je probeert je in elk systeem te verdiepen, maar je hebt systeem X nog niet onder de knie of systeem Y dient zich al aan. Gevolg is, dat het steeds meer inspanning kost om systemen met elkaar te integreren en installaties draaiende te houden. Uiteindelijk kost dat je winst, en op den duur je continuïteit.

Systeem én kenniscentrum
Elke keer het wiel opnieuw uitvinden. John van Boesschoten, directeur/eigenaar van het Dongense installatiebedrijf van Wanrooij vond dat daar een einde aan moest komen en bedacht een tweeledige oplossing. Allereerst ontwikkelde hij een gebouwbeheersysteem vanuit de visie van de installateur: een eenvoudig te installeren, te onderhouden en te gebruiken systeem, dat qua functionaliteit kan wedijveren met die '100 andere systemen'. Hij noemde het 'Dome160' en in de vijf jaar dat Dome160 nu bestaat, heeft het zich al in diverse projecten bewezen, o.a. in het hotelwezen, maar vooral in de zorgsector. Dome160 werkt zó eenvoudig, dat iedere installateur het kan aanleggen en in bedrijf kan stellen.

Begin dit jaar droeg hij de rechten van Dome160 over aan zijn tweede initiatief: een kenniscentrum, waarin installateurs en andere partijen verenigd zijn en dat het Dome160 concept proactief neerlegt bij zorginstellingen, woningcorporaties, de bouwkolom enzovoort. Geïnteresseerden die in hun projecten met Dome160 aan de slag willen, kunnen dat met een van de bij het kenniscentrum aangesloten installateurs doen. Omdat we landelijk opereren, zijn er in de wijde regio altijd wel drie of vier van deze installateurs, die je om een aanbieding kunt vragen. En die - in samenwerking met het Dome160 kenniscentrum - instaan voor goede adviezen, een correcte installatie en een goed functioneren.

Gebundelde kennis
Dome160 kenniscentrum is net als de Rabobank, Univé en Campina een coöperatieve vereniging. Een kenmerk van verenigingen is: geen winstbejag. Wij zijn er voor de leden en de leden bepalen de koers die gevaren moet worden. Die leden zijn de installateurs van Nederland. Allereerst zijn dat de E-installateurs, in een tweede fase willen we ook graag W-installateurs als lid. Samen bereik je immers meer, sterker nog, samenwerken is sowieso een voorwaarde. Onze leden moet open staan om samen te werken en elkaars kennis te delen. Ook moeten de leden bereid zijn een goed contact met klanten in de zorgsector op te bouwen. Vooral grote installatiebedrijven laten zich nog leiden door de oude gedachte 'er is een markt, er is een product, dus hebben we handel', maar wij weten inmiddels dat deze benadering in de zorgsector niet werkt. Als leden zoeken wij dan ook niet de grote, maar juist middelgrote bureaus met 25-250 medewerkers, die weten wat een persoonlijke klantbenadering inhoudt.

Meerwaarde van het kenniscentrum
In de zorg is de komende jaren heel veel werk te verzetten, maar veel installateurs hebben moeite, om in deze sector een introductieafspraak te maken. Als kenniscentrum komen wij op een hele andere manier bij deze klanten binnen. Zo ken ik een installateur die al jaren vergeefs bezig was een afspraak te maken bij een zorgcentrum, terwijl ik dat vanuit het Dome160 kenniscentrum binnen één week geregeld had. Nu moet ik erbij zeggen, dat heel veel zorginstellingen - en ook woningcorporaties - natuurlijk al hun contacten in de installatiewereld hebben, maar ik merk toch dat er ook bij die klanten nog heel veel behoefte is aan informatie en kennis. En die hebben wij in huis.

In mijn optiek moet je bij de
oplevering van een installatie
zó ver gaan, dat je de
domotica eerst zoveel mogelijk
buiten spel laat.


Zelf heb ik een jarenlange ervaring met grote tot zeer grote gebouwautomatiseringssystemen, o.a. voor KPN en Luchthaven Schiphol, waar het vooral gaat om beveiliging en bewaking. Mijn collega Peter Ros is een van de grondleggers van Dome160 en afgestudeerd op immotica en domotica. Jos Peeters (MSc - Computer Science and Engineering) van de Technische Universiteit Eindhoven is onze platformspecialist. Hij houdt vooral de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze oplossingen in de gaten. Verder zijn we heel trots dat we in het schooljaar 2009/2010 Erik van Gils in ons midden hebben. Hij is een van de acht studenten die de richting 'Gezondheidszorgtechnologie' volgt aan de Avans Hogeschool in Tilburg. Hoewel de branche zit te springen om deze specialisten, zijn ze nu nog dun gezaaid.

Peter Verharen en Karin Landa, locatiemanager van de Kloosterhoeve

Tips om te voorkomen dat een project fout loopt
Menigmaal hoor ik van de manager van een modern zorgcomplex dat naar zijn idee amper de helft van de domotica-installatie wordt gebruikt. Dat is kwalijk en ook niet nodig. Uit ervaring weten we dat de oorzaak van zulke foutlopende projecten vaak terug te voeren is op het Programma van Eisen. Zo'n PvE wordt doorgaans door een adviseur opgesteld, en van alle denkbare functionaliteiten en noviteiten voorzien. Zodra echter het prijsplaatje bekend is, wordt er van alles uit geschrapt, meestal door mensen die wel verstand hebben van financiën, maar niet van zorg. Gevolg is dat bij de oplevering essentiële dingen ontbreken, zoals een automatisch openende deur in een omgeving waar bewoners niet zonder hulp een deur kunnen openen. Tegelijkertijd zijn wel allerlei gadgets gehandhaafd, die nooit worden gebruikt.

De kunst is om in je PvE alleen d

Partners en donateurs
Als Dome160 kenniscentrum hébben we kennis, maar vergaren we ook nog steeds kennis! We zijn lid van vakorganisaties, staan op beurzen en congressen, we netwerken met partijen uit de branche, we horen wat er in de markt leeft. Ook de samenwerking met partners levert veel kennis op. Zo werken we samen met Carlo Gavazzi, Ascom en Hertek en zorgen we er bijvoorbeeld voor dat hun respectieve verpleegoproepsystemen feilloos samenwerken met de Dome160 omgeving. Met AMX hebben we een AV-koppeling gemaakt, met een andere partij integreren we het EPD, en weer een andere partij - een binnenhuisarchitect - zorgt voor de ergonomie. Behalve partners werven we ook donateurs, die niet zozeer geld, maar vooral kennis doneren. Zo zitten we aan tafel met zorgcentra, woningcorporaties, adviesbureaus, scholen en universiteiten en andere 'kennisdonateurs'.

Voor alle facetten van domotica kunnen we inmiddels oplossingen bieden. Mede dankzij onze samenwerkingen staan we áchter ons product en dat moet ook. Immers, onze leden zijn verantwoordelijk voor de installatie die zij aanleggen, niet alleen bij oplevering, maar nog minstens tien jaar daarna. Dus moet het product kwalitatief goed en betrouwbaar zijn en moet je als installateur kunnen terugvallen op een organisatie die je helpt. En daar kunnen al onze leden op rekenen. Niet alleen krijgen zij de licentie en de software om Dome160 gebouwbeheersystemen aan te leggen en in bedrijf te stellen, wij bieden hun ook commerciële ondersteuning en spreken met de klant en gebruikers. Maar vooral: we bieden volledige ondersteuning bij de advisering, calculatie, installatie, engineering, configuratie, programmering, oplevering, ingebruikstelling en service.' Interesse?
Het Dome160 kenniscentrum zoekt nog leden, partners en donateurs. Peter Verharen: 'Beperkt, want het werkt niet als er 10 installateurs in eenzelfde stad lid zijn: immers, samenwerken of niet, ze zijn ook concurrenten van elkaar. Initiatiefnemer Van Wanrooij bijvoorbeeld is ook gewoon lid, niet meer, niet minder. Ik schat dat de grens voor Nederland ligt bij in totaal 40 installateurs. Zo willen we ook niet te veel partners aan ons binden, anders wordt de toepassing van de systemen weer te divers, en daardoor te complex. Enkele goede partners op het gebied van zorg, bewaking, alarmering, verlichting etc. is voldoende. We hebben al de nodige contacten, maar omdat we een jonge organisatie zijn, hebben we nog ruimte voor nieuwe partners. En voor donateurs.'

DOME160 touchscreen: grote knoppen, duidelijke teksten en vooral niet teveel functionaliteit

Wat is het Dome160 systeem? - Informatie voor technici
Het Dome160 gebouwbeheersysteem is helder en duidelijk van opzet. Door het gebouw wordt een simpele tweedraads kabel aangelegd; die mag 10 kilometer lang zijn en hoeft niet afgeschermd te zijn. Alles kan op deze 'buskabel' worden aangesloten: verlichting, zonwering, verwarming etc. Het schakelmateriaal, dus de 'bedieningsknoppen', mogen van elk willekeurig merk zijn: achter elke knop komt namelijk een kleine converter, die de knop aan de buskabel koppelt. De basis van Dome160 is Dupline van Carlo Gavazzi, een gedegen systeem dat ook in de industrie wordt toegepast, waar betrouwbaarheid zwaar telt. De software is een eigen ontwikkeling van Dome160, die gebaseerd is op web technologie. De software is vooral gebruikersvriendelijk en gemakkelijk door iedere installateur in te richten.


www.dome160nl 
 
 
© CPS Publications BV