DomoZine

voor industrie, wetenschap, facility, zorg, installateurs, wooncorporaties en iedereen met interesse voor technologie

 
beveiliging
bus-/embedded systems
communicatie
audio-video
toegangscontrole
energiebeheer
comfort
klimaat
advies - opleiding
zorgoplossingen


 


info voor partners en adverteerders


 


 
over DomoZine
nieuwsbrief
domotica jaargids
vakblad
agenda
DomoZine demowoning
Vakbeurs Gebouwbeheer
contact

Al 1000 Niko Home Control installaties!


(advertentie)

 

Toepassing van Nemef Comforte elektro-mechanische meerpuntsluiting in domotica-installatie


Zelfs op televisie wordt er reclame voor gemaakt: we hebben het over de Nemef Comforte, een sluitsysteem dat bewoners behalve veiligheid ook meer gemak biedt. De redactie ging met dit systeem aan de slag en bekeek de mogelijkheden, zowel zelfstandig als opgenomen in een domotica-installatie.

Comforte is een driepuntssluiting die op verschillende manieren is toe te passen. U kunt kiezen voor een compleet mechanisch werkend geheel, waar geen stroom of aansturing aan te pas komt, terwijl de bewoner er toch meer gemak van heeft dan van een traditioneel slot. Maar u kunt ook een koppeling maken met een elektrische aansturing, die de werking van het systeem flexibeler maakt. Wilt u nog een stap verder dan zijn ook afstandsbediening en aansturing op afstand vanuit de domotica-installatie mogelijk.
Valt de deur na het binnengaan in het slot dan is deze van buitenaf niet meer met de kruk te openen: Oneshot. Eenmaal binnen kan de deur eenvoudig worden vergrendeld door de kruk omhoog te bewegen. Deze combinatie van een voordeurslot met kruk krukbediening en de Oneshot functie is uniek.


Puur mechanisch
Achter Comforte gaan verschillende ideeën schuil. Een daarvan is dat het vergrendelen en ontgrendelen van een slot met driepuntssluiting doorgaans nogal wat moeite kost: het omdraaien van de sleutel kost veel kracht, zeker als er meerdere slagen gemaakt moeten worden of als de deur klemt. Alle kracht moet uit de pols komen. Nemef heeft dat radicaal omgegooid: omdat de deurkruk veel gemakkelijker te bedienen, door de hefboomwerking vanuit de arm, is gezocht naar een manier om ook de vergrendeling en ontgrendeling via de deurkruk te laten verlopen. De oplossing is in Comforte verwerkt: een driepuntssluiting met speciaal beslag, waarvan de kruk aan de binnenzijde onafhankelijk werkt van de kruk aan de buitenzijde.
  • Binnenzijde
    Van binnenuit is de driepuntssluiting gemakkelijk te vergrendelen door de kruk een stukje (amper 25 graden) omhoog te bewegen. Openen geschiedt op de traditionele wijze: beweeg de kruk omlaag (weer 25 graden). Hierbij wordt de dagschoot vrijgegeven, maar in dezelfde beweging wordt ook de driepuntssluiting ontgrendeld. Doordat de kracht uit de arm komt, kost dit nauwelijks moeite.

  • Buitenzijde
    Aan de buitenzijde komt ook een kruk. Het vergrendelen gaat op dezelfde manier: draai de kruk omhoog en op drie plaatsen komen de haakvormige schoten te voorschijn. Openen lukt alleen als eerst de sleutel in het cilinderslot is gestoken en een klein stukje naar links is gedraaid. Dat gaat vrijwel zonder moeite, omdat daarmee alleen de kruk wordt vrijgegeven. Door vervolgens de kruk omlaag te bewegen schieten alle schoten weer naar binnen en kan de deur geopend worden. Meteen daarna wordt de buitenkruk weer geblokkeerd, hij werkt dus maar één keer (Oneshot). Als de deur in het dagslot valt, is die van buitenaf alleen weer te openen door opnieuw de sleutel in het cilinderslot te steken. Het is wel mogelijk om met de buitenkruk het slot te vergrendelen. Daar is geen sleutel voor nodig, wat een extra gemak betekent bij het verlaten van de woning.
Met Oneshot wordt voorkomen, dat een kwaadwillende meteen na het binnentreden van de bewoner ook binnen kan komen. Daaruit blijkt de extra veiligheid van Comforte. Het gemak zit erin dat voor het vergrendelen geen sleutel nodig is en dat het openen en sluiten veel minder kracht vergt. Een korte draai aan de sleutel bepaalt samen met de krukbeweging de functie: deur openen, kruk blokkeren, deur ontgrendelen, kruk vrijgeven. Samenvattend:

- Aan binnenzijde openen: Kruk omlaag
- Aan binnenzijde sluiten: Kruk omhoog
- Van buiten openen: Sleutel, vervolgens kruk omlaag
- Van buiten sluiten: Kruk omhoog


Nemef LifeLine
Als een bewoner meer wil kan dat ook. Het driepuntsslot is namelijk voorzien van een aansluitblokje met vijf aansluitingen, waarmee het slot elektrisch aangestuurd kan worden. Nemef raadt aan om - ook al wordt de elektrische aansluiting niet gebruikt - toch een kabel aan te sluiten en deze naar het scharnierpunt van de deur te leiden. Mocht in een later stadium (andere bewoner, andere wensen huidige bewoner) een voorkeur ontstaan voor elektrische aansturing, dan kan dat met weinig moeite worden gerealiseerd. Zo kan de sluitvoorziening gemakkelijk worden aangepast aan de behoefte. Nemef noemt dit concept LifeLine en heeft hier speciale voorzieningen voor, die weinig kosten.

Opengewerkt slot met duidelijk zichtbaar de elektromagneet

Elektrisch aansturen
De elektrische aansturing is gericht op het wel of niet vrijgeven van de kruk aan de buitenzijde. In het slot bevindt zich een elektromagneet, die een pal tussen de kruk en de vergrendeling schuift, zodra de magneet wordt bekrachtigd. Anders gezegd: zolang er spanning (12 Volt gelijkspanning) op de elektromagneet staat, kan het slot met de buitendeurkruk geopend worden. Ook dat kan maar één keer. Het slot kan pas weer met de buitenkruk geopend kan worden, als ofwel de spanning eraf en er weer op is gezet, ofwel de sleutel in het cilinderslot wordt gedraaid. Het moge duidelijk zijn, dat er een stukje intelligentie nodig is om dit goed aan te sturen. Deze intelligentie kan een besturingseenheid zijn, een domotica-installatie, de Nemef Radaris afstandsbediening, een intercom, toegangscontrolesysteem, externe meldcentrale, inbelfunctie, sociaal medisch alarm enzovoort.

Slotsturingunit 5679
Sinds 2009 levert Nemef een integraal systeem, waarbij alle elektronica in De Comforte ingebouwd zit. Het voordeel van deze Comforte Radaris is dat er in of op de deur geen bekabelde verbinding hoeft te worden gemaakt naar het slot toe. Oudere Comforte systemen maken gebruik van een externe slotsturingunit. Deze slotsturingunit van Nemef is een kastje van 8,5x7 cm. met twee rijen aansluitingen. Het kastje kan binnen weggebouwd worden in de meterkast (eurorail-klikbevestiging), boven het plafond of ergens anders, op veilige afstand van de deur. De unit wordt met een soepele vijf-aderige kabel (5x0,14 mm2) verbonden met de LifeLine connector of direct op het aansluitblokje van het slot. Voor de overgang van deur naar kozijn is het raadzaam het snoer bij de scharnieren door een flexibele buis te leiden.

Comforte voorziet in combinatie met Radaris in een comfortabele en veilige ontgrendeling van de voordeur. Radaris bestaat uit een eenvoudig te monteren deurunit en een of meer kleine RF-afstandsbedieningen, vergelijkbaar met die van een auto met centrale deurvergrendeling. Na één druk op de knop van de afstandsbediening geeft de Radaris-deurunit de buitenkruk gedurende 10 seconden vrij. Gedurende die tijd hoort u een zacht geluidsignaal en kan de deur worden geopend. Daarna vergrendelt Comforte automatisch weer. De deurunit heeft geen bekabeling nodig, behalve naar het slot en werkt op twee penlight (AA) alkaline batterijen, die bij normaal gebruik circa 4 jaar meegaan. Op het moment dat de batterijen aan vervanging toe zijn klinkt er een pieptoon. Comforte kan dan elektronisch op afstand of mechanisch met de sleutel worden bediend.

Opengewerkte Slotsturingunit 5679 met duidelijk zichtbaar de jumper B en batterijen - Overigens is deze slotsturingsunit in de nieuwe 'Comforte Radaris' niet meer nodig, omdat de elektronica in het slot is ingebouwd.

Functies van de elektronica
De elektronica (ingebouwd in de nieuwere Comforte Radaris of in de externe slotsturingunit) regelt drie dingen:
  • Hij verzorgt de toegangscontrole via een potentiaalvrij contact. Dat betekent dus, dat u de kruk kunt vrijgeven door een contactje te maken (pin 3 en 5 met elkaar verbinden), en dat is gemakkelijker dan er spanning op te zetten, zoals in de vorige paragraaf. Zolang er contact is heeft het slot een loopfunctie; wordt het contact verbroken, dan kan het slot met de buitenkruk niet meer geopend worden.
  • Mocht de stroom uitvallen, dan houdt hij de bediening nog circa 8 uur intact. Daartoe bevinden zich twee accu's in de unit. De accu's worden in normaal bedrijf automatisch opgeladen.
  • In noodsituaties is het ook mogelijk om het slot te voeden vanuit een brandalarmcentrale (12 tot 24 Volt tussen pin 1 en 3). In dergelijke noodgevallen krijgt de deur de rol van loopdeur: met de deurkruk aan de buitenzijde kan de deur normaal geopend worden.


Koppeling met domotica (methode 1)
De DomoZine-redactie heeft nog geen ervaring met de volledig draadloze Comforte Radaris, wel met de oudere Comforte modellen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de externe Slotsturingunit 5679. Er zijn twee manieren waarop Nemef Comforte aangesloten kan worden op een domotica-installatie of een ander systeem, zoals een toegangscontrolesysteem, externe meldcentrale en dergelijke. De gemakkelijkste is door gebruik te maken van de potentiaalvrije contacten van de Slotsturingunit 5679. Door bijvoorbeeld met een gewone schakelactor of een relais de pinnen 3 en 5 met elkaar te verbinden zal deze unit de deurkruk vrijgeven. De schakelactor kan op verschillende manieren vanuit de domotica-installatie worden bediend, bijvoorbeeld via een schakelaar, een afstandsbediening, een tijdklok etc.

Direct aansturen (methode 2)
Een andere manier is om de Slotsturingunit 5679 buiten beschouwing te laten en zelf met behulp van een sensor en één van de bovengenoemde actoren een oplossing te bouwen, die het slot rechtstreeks aanstuurt. Om hem te openen moet een 12 Volt gelijkspanning op de pinnen 3 en 4 van het slot worden gezet. Die spanning moet erop blijven tot en met de krukbeweging. Blijft de spanning er langer op, dan is dat geen bezwaar want de Oneshot-functie verhindert dat de kruk een tweede maal bediend kan worden. Dat kan pas weer nadat de spanning eraf geweest is en weer opkomt. Zodra het slot vergrendelt wordt in Comforte een microswitch ingeschakeld; de contacten van deze microswitch zijn beschikbaar op de pinnen 1 en 2 en (op de Slotsturingunit) op de pinnen 8 en 9. Deze contacten kunt u aanbieden aan een sensor (zodat u de status van de deur (open of gesloten) in de domoticaconfiguratie kunt meenemen.
De stuurspanning voor het slot mag overigens niet van de domoticabus worden betrokken. Er moet een aparte (bij voorkeur gestabiliseerde) 12 Volt gelijkspanningsvoeding beschikbaar zijn. Dat mag een eenvoudige stekkeradapter zijn. De stroomopname van de elektronica in het slot is vrijwel nihil (0,05 mA).

Rechts de Radaris afstandsbediening, links de geopende versie met antenne en 3 Volt knoopcel duidelijk zichtbaar

Toegangscontrolesysteem
Comforte leent zich uiteraard ook voor combinatie met het NE31 toegangscontrolesysteem van NEMEF. Het systeem bestaat uit een weerbestendige inbouwlezer, eenvoudig programmeerbare SmartTags en bijbehorende software. De toegang tot bepaalde ruimten is met NE31 eenvoudig vanachter het bureau te beheren, zonder directe bekabeling naar de deur(en). Door een SmartTag voor de lezer te houden, wordt Comforte vrijgegeven en kan de betreffende deur worden geopend. Comforte is overigens ook toe te passen in combinatie met andere toegangscontrolesystemen.

In de meterkast: de Nemef Slotsturingunit tussen een actor van Merten en schakelklok van Siemens

www.nemef.nl 
 
 
© CPS Publications BV