DomoZine

voor industrie, wetenschap, facility, zorg, installateurs, wooncorporaties en iedereen met interesse voor technologie

 
beveiliging
bus-/embedded systems
communicatie
audio-video
toegangscontrole
energiebeheer
comfort
klimaat
advies - opleiding
zorgoplossingen


 


info voor partners en adverteerders


 


 
over DomoZine
nieuwsbrief
domotica jaargids
vakblad
agenda
DomoZine demowoning
Vakbeurs Gebouwbeheer
contact

Al 1000 Niko Home Control installaties!


(advertentie)

 

Toegangscontrole


Toegangscontrole is weten wie waar naar binnen kan en naar binnen gaat. Anders gezegd: 'geautoriseerd en gecontroleerd toegang verlenen'. Dat kan op tal van manieren. Met sleutels aan een sleutelbos, pasjes in een portefeuille of tas, door op een videoscherm(pje) te kijken wie er voor de deur staat etc. Moderne technologie maakt het mogelijk.

Sleutels aan een sleutelbos, pasjes in een portefeuille: allemaal hebben ze hetzelfde doel. Ze identificeren de drager, zodat die toegang krijgt tot een afgesloten ruimte. Nieuwe technieken maken zelfs gebruik van biometrie, dus irisscans en vingerafdrukherkenning. In een particuliere woonomgeving is sprake van een handvol in-/uitgangen en een handvol sleutels of andere gegevensdragers. In grootschalige projecten, zoals een zorginstelling, bedrijf of sportcentrum, liggen die aantallen veel hoger. Wie geregeld toegang moet hebben tot meerdere panden, heeft doorgaans een enorme hoeveelheid sleutels of gegevensdragers bij zich. Extramurale zorgverleners bijvoorbeeld hebben dagelijks tientallen sleutels bij zich om toegang te krijgen tot de woningen en appartementen van hun cliënten.

De functionaliteit van toegangscontrole is in alle situaties gelijk. Zo mag gebruiker X alleen ruimte A en B binnen, gebruiker Y alleen ruimte A en C en op gezette tijden ook ruimte D enzovoort. Naarmate het aantal gebruikers en ruimtes toeneemt, wordt de controle over de verleende toegang steeds complexer om bij te houden, zowel voor de gebruiker als de beheerder. Stel bijvoorbeeld dat een sleutel verloren raakt of een verhuizing plaatsvindt. Is er sprake van fysieke sleutels, dan zal dikwijls het cilinderslot vervangen moeten worden, om misbruik te voorkomen, vaak een kostbare aangelegenheid.

Hier is elektronische toegangscontrole in het voordeel. Met elektronische informatiedragers wordt de verloren kaart, chip of 'sleutel' gedeprogrammeerd en wordt een nieuwe klaargemaakt met alle rechten die voor de drager van toepassing zijn.


Decentraal
Het deprogrammeren en programmeren kan decentraal gebeuren, dus bij de 'lezer' van het desbetreffende slot of sloten. In een kleinschalig project kan doorgaans worden volstaan met zo'n decentrale oplossing en het bijbehorende controle- en programmeersysteem. In een dergelijke omgeving in dat geval maakt de beheerder gebruik van een soort Mastersleutel of -card, die als programmeersleutel dient. Daarmee wordt elke lezer 'offline' geprogrammeerd en worden autorisaties verleend. Wordt een persoon herkend en is hij geautoriseerd dan wordt het slot vrijgegeven. Er zijn talloze modellen elektrisch aan te sturen sloten op de markt: intelligente europrofielcilinders, motorcilinders, driepuntssluitingen enzovoort.

Centraal
Gemakkelijker wordt het als de toegangscontrole centraal en online geregeld kan worden. Door middel van een pc is dan een overzicht op te vragen van alle sloten en sleuteldragers en zijn gemakkelijk rechten toe te kennen en weg te nemen. Daarvoor is evenwel een infrastructuur nodig, strikt genomen een kabelnetwek dat alle sloten met de pc verbindt. In zowel klein- als grootschalige omgevingen biedt een koppeling met een huisautomatiseringsysteem (domotica) of gebouwenbeheersysteem (immotica= domotica in de utiliteit) extra mogelijkheden. Dat biedt veel extra mogelijkheden. Denk daarbij aan het openen van een deur op afstand via de mobiele telefoon of via het internet, tijdschakelingen, alarmering als een niet-geautoriseerde persoon toch binnen weet te komen, verlichting die automatisch inschakelt enzovoort.

Virtueel
De aanleg van de benodigde infrastructuur is kostbaar. Kostenbesparende trends zijn om hiervoor mee te liften op het bestaande IP-netwerk (internet of bedrijfsnetwerk), of om een virtueel netwerk te cre

Deur(video)communicatie
Wordt er aangebeld, dan kan de bewoner op de deur(video)telefoon zien wie voor de deur staat en met de bezoeker converseren, wat een verhoogd gevoel van veiligheid geeft. De deurvideotelefoon bestaat uit een buitenpost (ook wel genoemd 'videofront') en een binnenpost (ook wel genoemd 'monitor'). De buitenpost wordt bij de voordeur of de centrale entree gemonteerd en is vaak voorzien van verlichting om ook in het donker bezoekers zichtbaar te maken. De binnenpost bestaat uit een beeldscherm (zwart/wit of kleur), een drukknop om de deur te openen en eventueel een telefoonhoorn, hoewel er tegenwoordig ook veel handsfree-systemen op de markt zijn, aangeduid met 'vrij spreken'

De verschillende deur(video)communicatioesystemen verschillen vooral in design en bekabeling. Sommige systemen zijn geschikt om over eenvoudige belbedrading te werken, en komen dus in aanmerking om oude spreektelefoons te vervangen. Andere systemen vereisen een zes- of achteaderige bekabeling, met of zonder coas, terwijl er ook systemen zijn die met een simpel 2-aderige kabel (getwist) genoegen nemen. Binnenkort meer hierover op domozine.nl.

Meer informatie
Partijen die actief zijn op het gebied van toegangscontrole en deur(video)communicatie:
 • AMX
 • Besam Nederland BV
 • CER International BV
 • CLB Benelux BV
 • De Digitale Receptie
 • DOM Nederland
 • Dorma van Duin Ned. BV
 • EasySecure
 • Elbo Technology
 • Elektrokern-Solutions
 • EVVA Nederland BV
 • F+W Winkhaus
 • Hemmink Plucare
 • HEVAC Controls
 • IRS
 • Isolectra
 • Kaba Nederland
 • Lips en Vema (ASSA Abloy)
 • LoXX
 • Mastermate
 • Nedap NV
 • Nemef
 • Niko Nederland
 • Opening Controls
 • Schneider Electric/Merten
 • Secured by web
 • Sellox BV
 • SimonsVoss Technologies


 
 
 
© CPS Publications BV