DomoZine

voor industrie, wetenschap, facility, zorg, installateurs, wooncorporaties en iedereen met interesse voor technologie

 
beveiliging
bus-/embedded systems
communicatie
audio-video
toegangscontrole
energiebeheer
comfort
klimaat
advies - opleiding
zorgoplossingen


 


info voor partners en adverteerders


 


 
over DomoZine
nieuwsbrief
domotica jaargids
vakblad
agenda
DomoZine demowoning
Vakbeurs Gebouwbeheer
contact

Al 1000 Niko Home Control installaties!


(advertentie)

 

Altherma, energiezuinig systeem voor verwarming, koeling en warmwater


Hoe groot is de Energieprestatienorm van uw woning? Een paar jaar geleden was 1,4 nog prima, een nieuwbouwwoning van nu moet al onder de 0,8 zitten. Met isolatie, warmteterugwinning, vloerverwarming, zonneboilers e.d. is veel te winnen, met Altherma nog meer.

Dat oude cv-ketels een laag rendement hebben en daardoor meer energie en geld verslinden dan voor verwarming nodig is, is bekend. Onder invloed van het Europees parlement is een aantal landen al begonnen met een eenmalige rendementscontrole van vrijwel alle cv-ketels van 15 jaar en ouder. Na deze zogenoemde 'verwarmingsaudit' is het advies vaak om de oude ketel te vervangen. De bewoner bepaalt wat hij met dat advies doet. De vraag is of een nieuwe ketel de juiste keus is?

Rendementcijfers
Een cv-ketel gebruikt per jaar gemiddeld zo'n 10.752 kWh aan energie. De energie komt uit gas. Duits onderzoek heeft aangetoond dat het maximaal haalbare jaarrendement in het beste geval (dus een nieuwe HR cv-ketel en alles perfect afgesteld) op 85% uitkomt. Bij een oude cv-ketel komt het rendement vaak niet eens boven de 50% (het rapport van dit onderzoek is te downloaden van de website www.slimwonenmagazine.nl). Veel ketels zijn combiketels en verzorgen ook het warmwater. Het jaarrendement daarvan ligt nog lager: bij de meeste HR cv-combiketels is dat 50%, bij oude ketels en boilers 30 tot 40%. Er zijn systemen die veel hogere rendementen leveren, zoals de warmtepomp.

Binnendeel van Altherma , de Hydrobox

Warmtepomp - lucht/lucht
De warmtepomp is niets nieuws. In elke airco en koelkast zit er een: hij zorgt dat de warmte binnen naar buiten gaat. Bij huisverwarming is de werking omgekeerd: de warmte moet naar binnen. In Europa zijn al miljoenen warmtepompen geïnstalleerd en - mede dankzij de voordelen van het systeem - groeit de markt gestaag. De afgelopen vijf jaar is de verkoop van warmtepompen zelfs verdubbeld. Een warmtepomp haalt de warmte uit duurzame energiebronnen, bijvoorbeeld uit grondwater, aarde of buitenlucht. Dat gaat als volgt: stel dat de buitenlucht 10 graden Celcius is. Die lucht wordt aan de ene kant de warmtepomp ingeblazen en verlaat de warmtepomp aan de andere kant; de uitgeblazen lucht is - als gevolg van de processen in de warmtepomp - afgekoeld tot bijvoorbeeld 7 graden Celcius. Uit die 3 graden verschil heeft de waterpomp gratis energie weten te halen om bijvoorbeeld de verwarmingsinstallatie en/of het warmtapwater naar een hogere temperatuur te brengen. Omdat de geleverde energie veel groter is dan de toegevoerde energie (=elektriciteit om o.a. de lucht door de warmtepomp te blazen) zijn rendementen van 300 tot 500% mogelijk. Nu is het vreemd om te spreken over een rendement van meer dan 100%, dus wordt het door 100 gedeeld en spreekt men van de energieprestatiecoëfficient, uitgedrukt in Coefficient Of Performance (COP). Een warmtepomp heeft dus een COP waarde tussen 3 en 5. Anders gezegd: voor elke kWh energie die je erin stopt, geeft de warmtepomp tussen 3 en 5 kWh nuttige warmte terug. Een traditionele CV- of HR CV-ketel levert onder die omstandigheden slechts 0,5 resp. 0,85 kWh aan warmte.

Lage temperatuurverwarming - water/water
In een CV-ketel zijn de temperaturen hoog. Er worden rookgassen opgewekt van meer dan 600 graden en het water wordt flink opgestookt. Vaak is een CV-radiator daardoor zo heet, dat je hem amper kunt aanraken. We spreken dan ook van HTV installaties, Hoge Temperatuur Verwarming. Bij gebruik van een warmtepomp is er juist sprake van LTV installaties, Lage Temperatuur Verwarming. Het water in het LTV-circuit heeft een aanvoertemperatuur van rond de 50 °C of minder. Zelfs bij zeer lage buitentemperaturen is LTV in staat om de woning warm te stoken, wat vooral te danken is aan de nieuwste verwarmingstechnologie en goede isolatie van woningen en gebouwen. Vloerverwarming is een bekende vorm van LTV, maar er zijn ook speciale LTV radiatoren en convectors (voor in een convectorput).

Daarmee komen we bij nog een voordeel van LTV ten opzichte van HTV: meer comfort. Enerzijds komt dat, omdat het verschil in temperatuur tussen de warmtebron en de ruimte veel kleiner is. Anderzijds geeft LTV stralingswarmte, en dat wordt door mensen als prettiger ervaren dan de convectiewarmte van een hete radiator of convector.

Het buitendeel kan hoog of laag tegen de gevel worden geplaatst, op een plat dak of op een andere geschikte plek

Lucht en water combineren
Warmtepompen en verwarmingssystemen werken traditioneel volgens 'water/water' of 'lucht/lucht' technologie. Daikin, bekend van de airconditioners en al 50 jaar specialist in warmtepompsystemen, heeft alle hierboven beschreven eigenschappen van verwarming, warmtepompen, lucht en water verwerkt in de Altherma. De Altherma is een 'lucht/water' systeem dat de ruime beschikbaarheid van lucht als warmtebron combineert met een watergebaseerd LTV verwarmingssysteem. Het jaarrendement is hoog: Altherma kan 3,8 kW warmte leveren bij een opgenomen vermogen van slechts 1 kW, dus dat is een COP van 3,8. Met aardwarmte zijn gelijke rendementen mogelijk, maar door de vereiste boor- en graafwerkzaamheden liggen de investeringen daarvoor hoog tot zeer hoog. Aardwarmte wordt pas interessant als een heel woonblok ervoor kiest, zodat de kosten hoofdelijk omgeslagen kunnen worden. Altherma is voor een enkele woning al interessant, omdat het qua prijs veel gunstiger en zeer eenvoudig te installeren is. Er is zelfs geen schoorsteen voor nodig.

Voordelen Altherma warmtepomp boven cv-ketel
 • voordelig alternatief
 • hoger rendement
 • lager energieverbuik
 • lagere CO2-uitstoot
 • lagere energierekening
 • duurzame brandstof
 • schoon en betrouwbaar
 • onderhoudsvriendelijk
 • nauwkeurige regeling ruimtetemperatuur
 • eenvoudig te installeren
 • geen technische ruimte nodig
 • geen schoorsteen nodig
 • combineerbaar met LTV-radiatoren
 • combineerbaar met vloerverwarming
 • combineerbaar met ventilatorconvectoren
 • geschikt voor nieuwbouw en renovatie
 • totaalsysteem voor verwarming en koeling
 • voorziet in warmtapwater


Via een 'solarkit' kan het Altherma systeem gecombineerd worden met zonnecollectoren voor de bereiding van warmtapwater

Bediening
De werking van het Altherma systeem is eenvoudig aan te passen en te programmeren. Op de timer kun je een weekprogramma instellen en de watertemperatuur naar wens regelen. De timer is per uur of per dag programmeerbaar. Ook kun je de temperatuur 's nachts en tijdens vakanties verlagen en voor het opstaan of thuiskomen weer automatisch laten verhogen. Wil je de temperatuur van verschillende kamers apart kunnen regelen, dan moet in elke kamer een conventionele kamerthermostaat worden geplaatst.

Koeling en warmtapwater
Naast verwarming kan Altherma ook de warmtapwaterbereiding voor badkamer en keuken verzorgen. Hiertoe wordt het systeem uitgebreid met een RVS-warmwatertank. Onder in de tank zit een warmtepompwarmtewisselaar, die met zeer wenig energie voor een snelle opwarming van het water zorgt. Bovenin zit een 'booster', een elektrische bijverwarming die de watertemperatuur minstens eenmaal per week naar 70°C of hoger brengt, om mogelijke legionellabacteriën te vernietigen.
Ook koeling behoort tot de mogelijkheden. In dat geval wordt de temperatuur van het water, dat door de ventilatorconvectoren circuleert, verlaagd tot bijvoorbeeld 7°C. Voor vloerkoeling is een hogere koelwatertemperatuur nodig van bijvoorbeeld 18°C.

Tot slot
Met hun gunstige COP-waarde leveren warmtepompsystemen - zeker ten opzichte van conventionele verwarmingssystemen - een aanzienlijke bijdrage aan de verlaging van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Met een COP-waarde van 3,8 heeft de Altherma een zeer gunstige invloed op de energieprestatiecoëfficiënt (COP) van de woning. Bovendien voorziet Altherma in meer comfort door koeling in de zomer.
De vraag rijst, waarom Nederland vast lijkt te houden aan de CV-ketel. De reden daarvoor ligt in onze eigen aardgasvelden. Daar konden we jarenlang betrekkelijk goedkoop gas uit halen. Nu de gaswinning op zijn einde raakt en de energieprijzen aldoor stijgen nemen de kansen voor energiezuinigere oplossingen toe. Met zijn hoge rendement is de Altherma warmtepomp een van de grootste kanshebbers. Dus: is je ketel aan vervanging toe, dan is het zeker de moeite waard om Altherma te overwegen.


Techniek van Altherma (voor de techneut)
Het Altherma systeem bestaat uit een luchtgekoeld buitendeel en een binnendeel, de Hydrobox. Het buitendeel onttrekt lagetemperatuurwarmte aan de omgevingslucht en geeft deze warmte via een circuit met speciaal koudemiddel door aan de Hydrobox binnen. De Hydrobox geeft de ontvangen warmte van het koudemiddel af aan het water dat door de verwarmingsinstallatie circuleert. Dat kan vloerverwarming zijn, maar ook lage temperatuur-radiatoren, ventilatorconvectoren en/of een warmtapwatertank. De Hydrobox kan op elke gewenste plaats worden geplaatst, daar is geen speciale technische ruimte voor nodig.

Altherma dankt zijn energiezuinigheid aan de combinatie van efficiënte invertergestuurde Daikin compressoren met een variabel temperatuur-instelpunt. Daarmee is de capaciteit exact af te stemmen op de reële warmtebehoefte van de woning, zelfs bij buitentemperaturen onder nul (tot -20 °C). Doordat de warmteafgiftetemperatuur nauwkeurig regelbaar is, profiteert de bewoner van maximaal comfort en minimaal energieverbruik. Altherma haalt namelijk het hele jaar door - afhankelijk van de gekozen configuratie - 60% tot 95% van de benodigde energie gewoon uit de lucht. Er zijn drie mogelijke configuraties:
 • Mono-energetische werking De warmtepomp haalt 60% van de benodigde energie uit de lucht; een kleine, elektrische bijverwarming (de 'back-up heater') vangt op de koudste dagen van het jaar de verwarmingspieken op. Deze configuratie biedt de beste verhouding tussen investeringskosten en bedrijfskosten en wordt daarom voor de meeste toepassingen aanbevolen.
 • Monovalente werking De warmtepomp haalt 100% van de benodigde energie uit de lucht, werkt alleen en heeft voldoende capaciteit om piekvragen te dekken. Deze configuratie wordt aanbevolen voor zeer energiezuinige huizen en gematigde klimaten zonder strenge winters. De investeringskosten liggen iets hoger, maar het energieverbruik is onder die omstandigheden het laagst.
 • Bivalente werking De warmtepomp wordt gecombineerd met een conventionele cv-ketel. De laatste wordt in serie of parallel op het Altherma systeem aangesloten. De in serie aangesloten cv-ketel heeft een capaciteit die uitsluitend wordt gebruikt om piekvragen op te vangen; een parallel aangesloten cv-ketel kan de volle capaciteit voor de koudste dag van het jaar leveren en wordt aanbevolen wanneer er reeds een verwarmingssysteem aanwezig is. Door toevoeging van Altherma wordt het energieverbruik geoptimaliseerd.
Naast de drie mogelijke configuraties kan Altherma ook worden gecombineerd met alternatieve warmtebronnen, zoals zonnecollectoren voor de warmtapwatervoorziening. Via een zogenaamde 'solarkit' kan het Altherma systeem gecombineerd worden met diverse types en merken zonnecollectoren voor de bereiding van warmtapwater. De solarkit bestaat uit een warmtewisselaar en geïsoleerde circulatiepomp, om de zonnecollectoren aan te sluiten op de RVS warmwatertank. De solarkit zorgt ervoor dat warmwaterproductie via de zonnecollector voorrang heeft. Als de zonnecollector niet voldoende energie kan leveren, schakelt het systeem automatisch over naar de warmtepomp of het booster element in de tank. Met de solarkit is 70% van de jaarlijkse energiebehoefte voor warmtapwaterbereiding uit zonne-energie te halen.

www.daikin.nl 
 
 
© CPS Publications BV