DomoZine

voor industrie, wetenschap, facility, zorg, installateurs, wooncorporaties en iedereen met interesse voor technologie

 
beveiliging
bus-/embedded systems
communicatie
audio-video
toegangscontrole
energiebeheer
comfort
klimaat
advies - opleiding
zorgoplossingen


 


info voor partners en adverteerders


 


 
over DomoZine
nieuwsbrief
domotica jaargids
vakblad
agenda
DomoZine demowoning
Vakbeurs Gebouwbeheer
contact

Al 1000 Niko Home Control installaties!


(advertentie)

 

Hager - domotica is geen product, maar een methode


Een woning of bedrijfspand bouw je voor de wensen van nu én later. Dat 'later' wordt nog te vaak over het hoofd gezien. Is de bouw eenmaal klaar, dan zijn aanpassingen in de basisinfrastructuur lastig uit te voeren of toe te voegen. Hager ontrolt daarom een visie waarin domotica al meteen een integraal en onlosmakelijk onderdeel van die basisinfrastructuur is.

Al vele jaren is domotica aan een opmars bezig. Maar een echte doorbraak blijft uit. Dit bracht bij Hager de overtuiging dat zij domotica anders moest benaderen. Die doorbraak gaat er namelijk wel komen, maar niet door domotica te blijven aanbieden als oplossing voor probleem X of als hulpmiddel voor functie Y. Kortom, Hager profileert domotica niet meer als losstaand systeem of product, maar als een integraal onderdeel van de infrastructuur. 'Tot op heden had domotica vaak de 'apparaat-status', zoals we bijvoorbeeld ook een televisie zouden kopen. Toch gaat die vergelijking niet op. Zo is een televisie relatief eenvoudig te vervangen als hij niet meer voldoet, bijvoorbeeld omdat hij kapot gaat of omdat de nieuwe dvd-recorder niet goed samenwerkt met de tv. Maar voor domotica geldt dit niet,' zegt Norbert van Berckel, domoticaspecialist bij Hager. 'Zolang we domotica als een apart product blijven zien, wordt het uitermate lastig om er een toekomstvaste voorziening van te maken. En dat is nu juist wat Hager met haar domoticasysteem nastreeft.'

Omslag in denken
Van product naar methode. Het klinkt eenvoudig, maar dit vergt een omslag in denken. Daarvan is Hager zich terdege bewust. 'Met de slogan 'In het hart van ieder huis... Hager', gaan wij de markt duidelijk maken dat wij de specialist zijn op het gebied van de infrastructuur. Daar hoort de basisvoorziening bij en in onze optiek is een domoticasysteem daar een onderdeel van. Als een opdrachtgever bij nieuwbouw tijdens het ontwerp en bij de eerste aanleg van de installatie alle voorbereidingen treft voor een bussysteem, dan kan hij in de jaren daarna de woning relatief gemakkelijk met verschillende domoticatoepassingen uitrusten. Tebis, het domoticasysteem van Hager, is voor de opdrachtgever een garantie dat hij of zij een toekomstvast domoticasysteem aanschaft. Tebis is namelijk gebaseerd op de internationale domoticastandaard KNX. Het belangrijkste voordeel is dat deze standaard fabrikantonafhankelijk is. Het is feitelijk het 'Esperanto' van de domotica, maar dan wel heel breed en succesvol uitgerold. Dat wil zeggen dat een opdrachtgever ook de vele domoticatoepassingen van andere fabrikanten die zich aan KNX hebben geconformeerd - en dat zijn er al bijna 150 - op de basisinfrastructuur van Tebis kan aansluiten. Iemand die kiest voor een installatie gebaseerd op KNX, kiest voor een installatie waarbij men niet afhankelijk is van één producent. Ook is de kans veel minder groot dat de installatie onnodig duur wordt, omdat er geen marktwerking is of omdat de producten waarvoor men had gekozen niet meer worden gemaakt. Door de enorme, brede samenwerking van de verschillende fabrikanten binnen de KNX-standaard zal er altijd een oplossing beschikbaar blijven,' aldus Norbert van Berckel.

Eenvoudig te programmeren
Het domoticasysteem Tebis van Hager kent enkele specifieke kenmerken. Zo is deze zowel bedraad, draadloos of in een combinatie van deze twee toe te passen. Daarnaast, en dat is voor de vakman heel belangrijk, hanteert Hager twee programmeermethoden: de Easy mode en de System mode. De twee methoden zijn bedoeld voor installaties met een verschillende mate van complexiteit. De Easy mode kan voor zeer veel domoticatoepassingen worden gebruikt in de woning en in de kleine utiliteitsbouw. Het gaat dan om relatief eenvoudige installaties. Speciaal hiervoor heeft Hager een draagbaar apparaat ontwikkeld, de TX 100, waarmee elke installateur, na een instructie van maximaal een dag door Hager, bijna elke domoticatoepassing in een woning kan programmeren. Maar Tebis is ook geschikt voor complexere installaties, bijvoorbeeld villa's waarin de vele verschillende functionaliteiten moeten worden geschakeld, of voor uitgebreidere utiliteitspanden, zoals zorgcentra en sportscholen. In dat soort projecten heeft de vakman de uitgebreide KNX programmeersoftware ETS 3 nodig die op een PC of laptop kan worden geprogrammeerd om vervolgens in een project te worden toegepast. Ook de opleiding voor ETS 3 wordt door Hager verzorgd.


Volledige ondersteuning
'Nu wij de keuze hebben gemaakt om domotica als een integraal onderdeel aan te bieden binnen ons assortiment voor de infrastructuur van een gebouw, zullen we de afnemers ook de passende ondersteuning bieden. Dat wil zeggen dat we de installateur die domotica van Hager aanbiedt - de Hager Domotica Installateur zullen wij deze partner noemen - op alle denkbare manieren tegemoet komen,' vertelt Guido Geux van Hager. Dit houdt niet alleen in dat hij een training of uitgebreide opleiding krijgt om met onze producten te kunnen werken. Dit gaat veel verder. Als de eerste drempels zijn weggehaald - en dat betekent dat de installateur zich de nodige kennis heeft eigen gemaakt - dan gaan wij hem ook helpen bij het bewerken van de markt. Natuurlijk onderkennen wij dat het moeilijk is om de visie dat domotica een integraal onderdeel is van de basisinfrastructuur, ook bij de opdrachtgevers in het hoofd te krijgen. Vanuit onze organisatie zullen wij via ons concept Home & Building Solutions nog maar één boodschap naar de opdrachtgevers en eindgebruikers uitdragen; een modern gebouw kan niet zonder een basisvoorziening met geïntegreerde domotica.'
Van Berckel kan zich de afwachtende en wellicht zelfs afwijzende reactie van marktpartijen voorstellen. Maar daar maakt hij zich niet druk om. 'Hager heeft in het verleden bewezen al vaker op essentiële gebieden een belangrijke innovator en inspirator te zijn geweest binnen de elektrotechniek. Zo is Hager de initiator van innovatieve verdelertechniek, zoals wij die nu allemaal kennen en gebruiken, met Tehalit is Hager de grondlegger van de snelmontagetechniek, en zo zijn er nog een aantal zaken. Met Tebis kunnen we niet anders en zullen we ditzelfde doen, maar dan voor de vernieuwing van de infrastructuur in woningen en gebouwen.'


Vele hulpmiddelen
De klanten van Hager krijgen daarom, naast de technische trainingen, ook commerciële opleidingen, zodat zij hun klanten met argumenten en passende hulpmiddelen van het nut en de noodzaak van domotica kunnen overtuigen. 'Dat is tot op heden vaak erg lastig voor techneuten', weet Guido Geux. 'Daarom stellen we ook hulpmiddelen beschikbaar voor ontwerp, calculatie, projectbegeleiding en service. De totale ontwikkelingstrategie van Hager is erop gericht om onze afnemers een complete begeleiding aan te bieden. Daarbij hoort ook de Tebis Hotline, waar dagelijks een professioneel serviceteam met domotica-experts paraat zit om vakmensen te woord te staan. Verder stellen we de Hager Domotica Installateur allerlei middelen ter beschikking waarmee hij ook kan uitstralen dat hij domoticaspecialist is. Denk dan aan promotiemateriaal, stickers voor de bedrijfswagens, een certificaat, maar ook een domoticaschetsblok waarmee hij bij klanten thuis op een zeer toegankelijke wijze duidelijk kan maken wat domotica kan betekenen. Per ruimte en per functie kan hij op het schetsblok aangeven waar de mogelijkheden liggen. Ook bieden we onze klanten toegankelijke internetinformatie. Zo komt er een centrale website waarop heel toegankelijk de toepassing van domotica zal worden uitgelegd. Bovendien gaan wij deze informatie ook aanbieden op gepersonificeerde websites van onze afnemers. Elke Tebis-specialist kan op die manier zijn of haar klanten van permanent actuele informatie over domotica voorzien, op een site die zijn eigen bedrijfsuitstraling heeft, zonder dat hij die site telkens moet actualiseren. Want dat gebeurt centraal.'

Branchebrede samenwerking
'Naast alle ondersteuning die wij onze klanten, de installateurs, bieden, werken we ook aan samenwerkingsverbanden die eveneens de toepassing van domotica zullen versnellen', zegt Norbert van Berckel. 'Als namelijk in een woning of een kantoorpand ook andere installaties gebruik gaan maken van een infrastructuur waarin domotica is geïntegreerd, dan wordt het voor een opdrachtgever weer een stukje gemakkelijker om de stap naar een infrastructuur met geïntegreerde domotica te zetten. Daarom zijn we in de afgelopen maanden diverse strategische samenwerkingsverbanden aangegaan met bijvoorbeeld een ventilatiespecialist, zodat hun ventilatiesysteem met Tebis kan worden geïntegreerd. Ook is er een concrete samenwerking met leveranciers van elektronische deursloten, van deurvideosystemen en toegangscontrolesystemen via IP (het universele Internet Protocol). Ook een leverancier van elektronische gordijnbediening werkt met ons samen. Al deze leveranciers kunnen hun producten op onze domotica-infrastructuur aansluiten. En dat geldt natuurlijk ook voor de producten van collega-fabrikanten in de E-sector die zich aan KNX hebben geconformeerd. Als specialist voor de infrastructuur ben je dat verplicht. Concreet betekent dit dat wij wel de basisfuncties voor een domoticasysteem leveren - en die functies zijn bij ons behoorlijk uitgebreid - maar bijvoorbeeld niet de KNX-sturing voor aquariumverlichting gaan ontwikkelen en op de markt brengen. Maar wanneer een collega-fabrikant dat wel doet, en hij voldoet aan de KNX-standaard, dan is die probleemloos op onze infrastructuur aan te sluiten!'

Voor de techneut: steun voor Hager Domotica Installateur
Om ervoor te zorgen dat een Hager Domotica Installateur zijn klanten op een heldere manier kan voorlichten en begeleiden, heeft Hager een volledig pakket hulpmiddelen samengesteld. Dit pakket bestaat uit:
  • opleiding en training; zowel technisch als commercieel programmeerboek TX 100
  • Tebis Hotline; altijd een Tebis-specialist aan de telefoon
  • projectbegeleiding; hulp bij ontwerp, calculatie en presentatie bij klanten
  • service op locatie; ondersteuning bij de uitvoering
  • marketing service; folders, stickers, certificaten, bouwborden, internet enzovoort
  • garantie; verlengde garantietermijn van vijf jaar


KNX, het Esperanto voor domotica
KNX (spreek uit: konnex) is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een universele, en tevens enige wereldwijd erkende standaard voor domotica. Nadat KNX eerst tot officiële, Europese norm - de EN 50090 - was verheven, is hij kort daarna ook als wereldwijde ISO/IEC standaard erkend. Dit betekent dat deze domoticastandaard, die als een afspraak onder toeleveranciers begon, in korte tijd is uitgegroeid tot de belangrijkste domoticastandaard ter wereld. Inmiddels zijn er wereldwijd zo'n 150 verschillende fabrikanten en leveranciers van installaties en installatiecomponenten die hun producten compatibel maken met KNX. Zo is het mogelijk om in één installatie meerdere producten van verschillende 'KNX-fabrikanten' door elkaar te gebruiken. Hierdoor is een keuze voor KNX een keuze voor een toekomstvast systeem, waardoor men ook bij renovaties en uitbreidingen kan voortborduren op bestaande systemen. Hager is één van de partijen die bij de oprichting van KNX was betrokken.

www.hager.nl 
 
 
© CPS Publications BV