DomoZine

voor industrie, wetenschap, facility, zorg, installateurs, wooncorporaties en iedereen met interesse voor technologie

 
beveiliging
bus-/embedded systems
communicatie
audio-video
toegangscontrole
energiebeheer
comfort
klimaat
advies - opleiding
zorgoplossingen


 


info voor partners en adverteerders


 


 
over DomoZine
nieuwsbrief
domotica jaargids
vakblad
agenda
DomoZine demowoning
Vakbeurs Gebouwbeheer
contact

Al 1000 Niko Home Control installaties!


(advertentie)

 

Comfortabel zelfstandig wonen voor jong en oud in BonVie


BonVie, een wijkservicepunt met appartementen in Culemborg, biedt haar bewoners de mogelijkheid om comfortabel zelfstandig te wonen. Ouderen en mensen met een beperking kunnen hier leven als ieder ander, waarbij ze alle ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, nu of in de toekomst.

In BonVie worden de uiteenlopende behoeften van alle bewoners, van jong tot hoogbejaard en met verschillende levensstijlen en leefsituaties, op maat gefaciliteerd. Dit is mogelijk gemaakt, doordat het wijkservicepunt en appartementencomplex 'levensloopbestendig' zijn gebouwd. Alle technische faciliteiten zijn vooraf aangebracht in de appartementen en gemeenschappelijke ruimten, zodat de benodigde voorzieningen zonder ingrijpende aanpassingen kunnen worden ingezet, afhankelijk van de behoefte aan zorg en leefcomfort van de bewoner. 'Met BonVie behouden bewoners de regie over hun leven. Het wijkservicepunt met haar appartementencomplex is hiervoor de perfecte setting', zo verwoordt Cees Taal, projectleider Rivierengebied bij Syndion, het uitgangsprincipe van het project. 'BonVie zoekt naar de kracht van mensen en versterkt deze, wil mensen ondersteunen en kan functies overnemen, afhankelijk van de levensfase waarin men zit.'


Alle levensstijlen
Kenmerkend voor het vooruitstrevende project is volgens Taal dat in BonVie alle mogelijke levensstijlen samen komen. 'Starters en hoogbejaarden, hulpbehoevenden en hulpverleners, gezinnen en alleenstaanden, ze wonen allemaal door elkaar. Dit gemêleerde bewonersgezelschap maakt gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen zoals consultatiebureau, crèche, jeugdzorg, fysiotherapeut, zorgcentrale, wijkservicepunt, restaurant en supermarkt. Elke bewoner maakt daarbij naar behoefte gebruik van de faciliteiten die structureel in het eigen appartement aanwezig zijn. Als er tussentijds iets wijzigt in de situatie van de bewoner is dat geen enkel probleem. BonVie biedt daarmee een levensloopbestendige omgeving, waarin een bewoner in principe nooit hoeft te verhuizen.'

Domoticaconcept
Woningcorporatie BetuwsWonen heeft vier jaar terug samen met het Elisabeth-weeshuis en ELK Welzijnswerk aan de wieg gestaan van BonVie. BetuwsWonen bedacht het domoticaconcept voor BonVie en heeft in Isolectra de partner gevonden om dit verder te ontwikkelen. Het domotica (thuisautomatisering) concept omvat alle apparatuur en infrastructuur in en rond woningen, die elektronische informatie gebruiken voor het meten, programmeren en sturen van functies ten behoeve van bewoners en dienstverleners.

Al snel bleek dat het project om een bredere aanpak vroeg. De initiatiefnemers wilden levensloopbestendig bouwen, niet alleen voor ouderen maar voor álle leeftijdsgroepen. Zo ontstond de huidige vorm, die uniek is in Nederland. Een samenwerking tussen partijen uit verschillende disciplines kwam op gang. BetuwsWonen, Stichting Kleuter Peuter Culemborg (SKPC), Syndion (zorgaanbieder voor mensen met een beperking), Stichting Thuiszorg Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR), verzorgingshuis Elisabeth-hof, Regionale Instelling Beschermende Woonvormen Nijmegen & Rivierenland (RIBW), ELK Welzijnswerk, Kinderpraktijk Culemborg, maar ook technologieleveranciers als Isolectra maken dit project realiseerbaar. Via een overkoepelende Beheer Stichting BonVie wordt de samenwerking van alle participanten in goede banen geleid.


Factor 7 tot 8 sneller installeren
Dirk Olivier, managing director van Isolectra: 'Isolectra zit al bijna 25 jaar in de zorg. In 2004 hebben we de basis gelegd voor Realive, dat inmiddels is uitgegroeid tot een zeer breed toepasbaar platform voor o.a. zorgtoepassingen. Technieken als beeld-beeld communicatie bijvoorbeeld maken 'zorg op afstand' mogelijk. Om dergelijke voorzieningen succesvol te implementeren moet je conceptueel bouwen. Daarmee bedoel ik een bouwvorm waarbij uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de klant.

'Met het stekerbaar installeren
hebben we een aanzienlijke tijdwinst
en forse kostenbesparing gerealiseerd.'

Daartoe hebben we in samenwerking met leveranciers oplossingen ontwikkeld voor bepaalde doelgroepen, waarbij de keuzevrijheid van de klant behouden blijft. Uit samenwerkingen met wandenleveranciers zoals Faay en Gyproc en vloerenleveranciers zoals VBI en Slimline zijn zeer praktische oplossingen voortgekomen. Deze oplossingen hebben ingebouwde voorbereidingen voor leidingen, oplossingen voor multimediabekabeling en Wieland voor stekerbaar installeren. Door deze slimme producten in een bouwproject te verwerken, is tijdens de installatiewerkzaamheden een tijdwinst van een factor 7 tot 8 te behalen.'

Unieke zorg
'De unieke zorg die BonVie kan bieden - 24 uur per dag en zeven dagen per week - wordt mede mogelijk gemaakt, doordat het hele complex is voorzien van Realive multimedia bekabeling', stelt Ferdinand Hulshof, locatiemanager Culemborg bij BetuwsWonen. 'Een bewoner of een zorgpartij kan zelf bepalen welk type signaal in een ruimte uitkomt en welke domoticavoorzieningen in de woning worden gebruikt. Alle datastopcontacten zijn via een centrale kast met elkaar verbonden tot één universeel netwerk, het huisnetwerk van BonVie.' 'We hebben gezocht naar een systeem dat zowel data, telefoon als televisie kan brengen naar een aansluiting in de woning', legt Hulshof uit. 'Isolectra kon ons daarbij helpen en levert de technologische oplossing die onderlinge communicatie bewerkstelligt tussen de betrokken zorgpartijen, via het huisnetwerk van BonVie. Zo is BonVie onder meer voorzien van een stekerbare elektra-installatie voor de verlichting, die al volledig is voorbereid op komende veranderingen. Met het stekerbaar installeren hebben we een aanzienlijke tijdwinst en forse kostenbesparing gerealiseerd. De innovatieve mogelijkheden van BonVie zijn legio. 'Het is nu al mogelijk met een Senior Phone en de al aanwezige datastopcontacten informatie te versturen naar de zorgcentrale', aldus Collin Geelen, marketing manager bij Isolectra. 'Op de datastopcontacten kan medische apparatuur, zoals een bloeddrukmeter of glucosemeter worden aangesloten, zodat thuis de bloeddruk en glucosespiegel opgemeten wordt en de resultaten automatisch naar het ziekenhuis verzonden worden. Door deze vorm van telemedicine zijn er minder medische consulten nodig en wordt vervoer naar en van het ziekenhuis overbodig.'

Regie in eigen hand
Ook Isolectra's Realive© concept zal in de toekomst bijdragen aan het comfort en de zelfstandigheid van de bewoners. Dit modulaire systeem zal voorzien in een aantal woonfuncties, zoals toegangscontrole, veiligheid, gebruiksgemak, wooncomfort, rationeel energiebeheer en multimedia. Met één druk op de knop en een eenvoudige afstandsbediening stuurt het systeem verschillende domoticafuncties aan. De bewoner kan de alarmering, verwarming, verlichting, deurvergrendeling en zelfs huishoudelijke apparatuur of de gordijnen op afstand bedienen.
Op een video touchscreen van de Realive videohuistelefoon kan een bewoner nu al zien wie er voor de deur staat en kan de deur op afstand automatisch geopend worden. In een later stadium zullen bewoners met de elektronische keycard, die als sleutel dient voor het appartement en de centrale deuren, ook kunnen betalen in de supermarkt en het restaurant van BonVie.
Van de negentig te realiseren appartementen is medio 2008 al meer dan de helft bewoond. Onder de bewoners zijn vijfentwintig mensen met een beperking. 'De bewoners zijn zeer tevreden over hun nieuwe woning en de voorzieningen die ze geboden krijgen', zegt Taal. 'Comfort en veiligheid zijn belangrijk, maar voorop staat het optimaliseren van het functioneren van de bewoners. De grootste winst van BonVie is de bevordering van zelfstandig wonen. BonVie geeft bewoners de regie in eigen hand!'www.isolectra.nl 
 
 
© CPS Publications BV