DomoZine

voor industrie, wetenschap, facility, zorg, installateurs, wooncorporaties en iedereen met interesse voor technologie

 
beveiliging
bus-/embedded systems
communicatie
audio-video
toegangscontrole
energiebeheer
comfort
klimaat
advies - opleiding
zorgoplossingen


 


info voor partners en adverteerders


 


 
over DomoZine
nieuwsbrief
domotica jaargids
vakblad
agenda
DomoZine demowoning
Vakbeurs Gebouwbeheer
contact

Al 1000 Niko Home Control installaties!


(advertentie)

 

Daikin airconditioning integreren in domotica-omgeving


In dit artikel wordt een airconditioninginstallatie van Daikin aangesloten op een domotica-installatie, zodat de koeling en verwarming centraal en op afstand via bijvoorbeeld een touchscreen kan worden bediend.

De aansturing van de meeste airconditioningsystemen is 'gesloten'. Dat wil zeggen, op het apparaat zelf zit een aantal knoppen, op de meegeleverde afstandsbediening ook en samen is dat voor de gebruiker voldoende om de airco-functies te bedienen. De gesloten structuur maakt aansturing vanuit een extern systeem standaard niet mogelijk. We denken hierbij aan aansturing vanuit een gebouwbeheersysteem, domotica-installatie en/of klimaatbeheersingsysteem.

Koppelen
Het zou natuurlijk handiger zijn als de interface van de airconditioner direct op een gebouwbeheersysteem of domotica-installatie kan worden aangesloten. Voor grotere koelinstallaties zoals toegepast in de utiliteit zijn die koppelmogelijkheden er ook. Airconditionerfabrikant Daikin ondersteunt bijvoorbeeld BACnet, LON en HTML en is sinds 2009 lid van de KNX associatie. Dat betekent dat nieuwe Daikin systemen direct aan de KNX-domotica gekoppeld zullen/kunnen worden, voor andere domotica-systemen is een gateway nodig. Daarover zal DomoZine t.z.t. een apart artikel wijden.

Dit artikel gaat over een derde, meer universele optie, namelijk het aansturen via schakelcontacten. Deze zitten op een optionele interface, in de vorm van een module of print, die in of aan de airco-binnenunit wordt gemonteerd. Deze interface verzorgt de communicatie tussen de binnenunit en de buitenwereld, zodanig dat de airco via elk willekeurig domotica-systeem kan worden aangestuurd, bijvoorbeeld vanuit een Xcomfort, Nikobus, Intensia, Domestia, ISYglt of ander domoticasysteem.

Stek-installateur sluit buitenunit aan; deze kan tegen de wand worden gemonteerd, of op blokken op de grond worden geplaatst

Besturingsmogelijkheden
In de utiliteit is vooral signalering een belangrijk onderdeel van die communicatie: zodra het systeem niet goed functioneert, moet er via het gebouwbeheersysteem een melding volgen. In de woningbouw ligt de behoefte vooral op het niveau van comfort en energiebeheersing. Men wil meer functies extern of automatisch geregeld zien, zoals
 • verwarming en koeling afhankelijk van seizoen en buitentemperatuur.
 • koppeling met zonlichtsensor en buitentemperatuursensor voor stabiel binnentemperatuurverloop.
 • koppeling met centrale woning aan/uit schakelaar.
 • koppeling met bewegingssensor: als een tijdje geen personen in de ruimte aanwezig zijn dan wordt de airco uitgezet, een standje lager gezet en/of worden de elektrisch bediende gordijnen en/of rolluiken gesloten, om zuiniger te koelen en te verwarmen.
 • koppelen met aanwezige elektrisch bediende zonneschermen en jaloezieën voor zuiniger koeling.
 • koppelen aan geopende deuren en ramen (deur of raam open, dan airco en verwarming uit).
 • in- en uitschakeltijdstippen voorprogrammeren.
 • bediening via touch screen bedieningspaneel, pc, pda, gsm etc. Als de gebruiker eerder terugkeert dan gepland kan hij het systeem alvast vanuit de auto inschakelen.
 • als de gebruiker op het voorgeprogrammeerde tijdstip niet gearriveerd is, wordt het systeem automatisch een standje lager gezet.
 • verwarmingsfunctie op intelligente manier combineren met cv en andere verwarmingsapparatuur.
 • terugmelding op afstandsbediening.
 • storingsignalering.


Interface-module KRP413A1S van Daikin

Daikin split-systeem
Om te ervaren hoe dit in de praktijk wordt gerealiseerd, zijn we aan de slag gegaan met een aircosysteem, dat aan een van de belangrijkste eisen voldoet, namelijk dat hij vooral stil moet zijn. Aan die eis voldoet het split-airconditioningsysteem van Daikin, bestaande uit een zeer stille binnenunit FTXS25 voor wandmontage en een buitenunit 3MXS52. Deze combinatie met invertertechnologie heeft al diverse van de hierboven genoemde functies standaard in zich. Zo beschikt hij bijvoorbeeld over een ruimtedetector die waarneemt of er personen in de ruimte aanwezig zijn. Zo niet, dan schakelt het systeem na 20 minuten automatisch over naar de energiebesparende modus. Door middel van de meegeleverde afstandsbediening beschikt deze airconditioner standaard over een timer-functie, vijf instelbare standen voor de ventilatorsnelheid plus een extra stille stand en auto-swing functie voor het variëren van de luchtstroomrichting. Andere functies zijn:
 • de 'Power-functie'(20 minuten lang een extra sterk koel- of verwarmingseffect),
 • de 'Stil-functie' voor de buitenunit (bijvoorbeeld als men gaat slapen) en
 • de 'Afwezigheidsfunctie'. Deze zorgt voor energiebesparing doordat de installatie na het kiezen van Afwezig een vooraf ingestelde temperatuur aanhoudt, bijvoorbeeld als de gebruiker het pand verlaat. Door bij terugkeer opnieuw op de knop Afwezig te drukken, wordt de gebruikelijke temperatuur weer ingesteld.


Vermogen
De buitenunit 3MXS52 biedt de mogelijkheid om maximaal drie binnenunits aan te sluiten, zodat drie ruimtes gekoeld en (door de ingebouwde warmtepomp) verwarmd kunnen worden. De installatie heeft een koelcapaciteit van 5kW en een verwarmingscapaciteit van 6,8 kW. Doordat de binnenunits zich steeds in verschillende ruimtes bevinden, die elk anders op de zon liggen, zullen zij zelden alledrie tegelijk maximaal draaien, waardoor de effectieve capaciteit van de installatie gemakkelijk tot 7,5 kW oploopt. Het benodigde elektrische vermogen is overigens veel lager, circa een kwart. Mede dankzij de invertertechniek zit de installatie in energieklasse A en kan hij gewoon op 230 Volt draaien; een krachtstroomaansluiting is niet nodig.

Aansturing
De benodigde 230V voeding wordt via een 3-aderige VMVK-leiding naar de buitenunit geleid. Met een waterdichte schakelaar vlakbij de buitenunit kan de gehele installatie spanningloos worden gezet. Behalve deze elektraleiding lopen er drie buisleidingen (2 voor het koudemiddel en een voor de afvoer van condenswater) plus een vier-aderige stuurkabel naar de binnenunit. Via deze stuurkabel krijgt de binnenunit de stroom voor de ventilator en kunnen binnen- en buitenunit met elkaar communiceren.
Omdat de buitenunit in de gegeven situatie niet tegen de voorgevel geplaatst mag worden, maar op de grond achter het pand moest komen te staan, is de afstand tussen binnen- en buitenunit vrij groot (10 meter). Bovendien is er sprake van een hoogteverschil van 6 meter dat overbrugd moet worden. De totale lengte van 16 meter valt binnen de marge, die Daikin toestaat.
Alle vijf leidingen worden weggewerkt in een grijze kunststof kabelgoot met deksel (Tehalit), die tegen de buitengevel 6 meter omhoog loopt. Daar gaan zij via een 5cm gat in de muur op de 2e etage naar binnen (bergzolder). De binnenunit hangt 5 meter verder tegen de wand op de eerste etage. De leidingen moeten daar dus weer een stukje omlaag. Omdat condenswater nu eenmaal niet omhoog gaat, moet in deze uitzonderlijke situatie ook een pomp toegepast worden. Deze wordt op de bergzolder geplaatst.

De interface-module voor de domotica-installatie wordt met een korte kabel aangesloten op de opengewerkte Daikin binnenunit

Koppeling met domotica-installatie
Naast de functies die met de meegeleverde Daikin afstandsbediening mogelijk zijn, zijn enkele extra besturingsfuncties vanuit de domotica toegevoegd, o.a. voor bediening op afstand, automatisch en via andere bedieningspanelen. Het betreft de volgende functies:
 • signalering dat installatie normaal functioneert
 • regeling van de ventilator
 • omschakelen tussen koelen en verwarmen
 • na een lichtnetstoring de instellingen herstellen, die vóór de storing van kracht waren
Daartoe is de binnenunit uitgebreid met de optionele interface-module KRP413A1S van Daikin. Deze wordt op of naast de kast aangebracht en via de meegeleverde kabel met de elektronica in de binnenunit verbonden. De interface telt dertien aansluitklemmen (S1, S2 etc) voor het aansluiten van externe relais en/of signaal-led's. Een traploze instelling van de temperatuur, bijvoorbeeld met een 0 tot 10 Volt ingang, vinden we niet op deze interface, maar wel op interfaces voor grotere Daikin (kanalen en cassette) aircosystemen.

>> Signalering In de utiliteit is het gewenst dat men systemen - zoals de airco - op afstand kan monitoren en controleren. Die mogelijkheid is op de uitbreidingsinterface aanwezig: er zijn twee contacten (S4/1-S4/2) waarop een LED wordt aangesloten, die op een centraal bedieningspaneel of elders wordt afgelezen. Het signaal is via een potentiaalvrij contact ook toe te dienen aan de domotica-installatie (of klimaatbeheersings- of gebouwbeheersysteem). In dat geval wordt op de contacten S5/1 en S5/2 een relais aangesloten, terwijl aan de contacten S8+ en S8- een 12VDC voedingsspanning wordt toegediend, bijvoorbeeld met een externe netadapter. Het relaiscontact fungeert voor de domotica-installatie als sensor en wordt op een binaire ingang aangesloten. In de programmering van de domotica-installatie kan een signaal op deze ingang gekoppeld worden aan bijvoorbeeld een akoestische alarmering of - afhankelijk van de aanwezige intelligentie - er wordt automatisch een SMS-bericht verstuurd naar de bewoner of beheerder.

>> Ventilatieregeling en omschakeling Een andere optie die extern geregeld kan worden vanuit de domotica-installatie is de draaisnelheid van de ventilator in de binnenunit en het omschakelen tussen koelen en verwarmen. Dat kan automatisch, onder invloed van sensors, maar ook handmatig op afstand. Vooral als de bewoner al geïntegreerde touch screen afstandsbedieningen in gebruik heeft, is dit een aantrekkelijke mogelijkheid. In de domotica-installatie moet daarvoor een aantal binaire contacten gereserveerd worden:

Elektrische aansluitingen van de Daikin-interface en de domotica-installatie

Aansturingsmogelijkheden
>> Verwarmen AAN: S3/1-S3/2 verbonden
>> Koelen AAN: S3/1-S3/2 open
>> Ventilatie High: S1/1-S2/2 verbonden
>> Ventilatie Medium: S1/1-S2/1 verbonden
>> Ventilatie Low: S1/1-S1/2 verbonden
>> Ventilatie Uit: S1 en S2 open
>> Herstel na lichtnetstoring

Wat betreft de laatste mogelijkheid: de interface zorgt voor een automatische reset na een stroomstoring. Hij heeft namelijk een ingebouwd geheugen dat de status van de airco vasthoudt, zodat - zodra de spanning weer terug is - de oorspronkelijke aan/uit-stand, temperatuurinstelling, ventilatiestand en dergelijke weer worden hersteld. Zonder de interface is de voorkeurstand van de installatie bij het herstellen van de spanning AAN.

Omdat de afvoerleiding van het condenswater over de vliering loopt, moet een pomp worden toegepast

www.daikin.nl 
 
 
© CPS Publications BV