DomoZine

voor industrie, wetenschap, facility, zorg, installateurs, wooncorporaties en iedereen met interesse voor technologie

 
beveiliging
bus-/embedded systems
communicatie
audio-video
toegangscontrole
energiebeheer
comfort
klimaat
advies - opleiding
zorgoplossingen


 


info voor partners en adverteerders


 


 
over DomoZine
nieuwsbrief
domotica jaargids
vakblad
agenda
DomoZine demowoning
Vakbeurs Gebouwbeheer
contact

Al 1000 Niko Home Control installaties!


(advertentie)

 

Checklist centraal stofzuigsystemen


Waar op gelet moet worden bij de keuze voor een centraal stofzuigsysteem

Gewone stofzuigers lijken steeds krachtiger te worden. Althans, fabrikanten komen met steeds grotere vermogens van 1500 tot 2000 Watt. Toch heeft dat elektrische vermogen niets te maken met het zuigvermogen van de stofzuiger! Datzelfde geldt ook voor de motorunit van een centraal stofzuiginstallatie. Wel bepalend voor het zuigvermogen zijn de volgende factoren:


 • Luchtverplaatsing
  Hoe meer lucht het systeem kan verplaatsen des te beter valse lucht gecompenseerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan hoogpolig tapijt: een hoge luchtverplaatsing geeft een betere dieptereiniging in dergelijk tapijt.
 • Onderdruk
  Naarmate de door de motorunit gegenereerde onderdruk groter is, mogen er meer 'obstakels' in het systeem zitten, dus langere buizen, meer bochten, een langere slang enzovoort. Zie ook uitleg hieronder.
 • Buis
  Deze moet van binnen glad zijn en een grote diameter hebben, opdat er niets in blijft steken.
 • Zuiginlaten
  Niet gebruikte zuiginlaten moeten goed sluiten, opdat er geen zuiglucht kan lekken.
 • Zuigslangen
  Deze moeten van binnen glad zijn.
 • Filters
  Net als bij een gewone stofzuiger, raken filters al na een of twee keer stofzuigen verdicht, wat ten koste gaat van de zuigkracht. Het gevolg is dat men langer bezig is met de stofzuigklus, maar ook dat de motor zwaarder wordt belast. Een systeem dat weinig en/of gemakkelijk te reinigen filters heeft verdient de voorkeur.


Motoren
Qua motoren wordt onderscheid gemaakt in By-Pass en Flow-Through motoren. Bij de Flow-Through motor wordt de aangezogen lucht door de stofzak en het filter geleid en vervolgens langs de motor. Bij het passeren van de vonkende koolborstels kunnen de achtergebleven stofdeeltjes verbranden, wat een verhoogde slijtage van de motor in de hand werkt (inbranden van de collectorlamellen op de rotor). Bij de By-Pass motor wordt de lucht niet door de motor geleid, maar erlangs, wat de levensduur van die motoren gunstig beïnvloedt.

Waarden in de tabel
Aanvullende gegevens vindt u in het hier te downloaden Excel-spreadsheet. De grote tabel vermeldt de motorunits, de kleinere tabel de overige onderdelen die voor een centraal stofzuigsysteem nodig zijn. Van de vermelde specificaties behoeven de volgende enige toelichting:
 • Geschikt voor kleine ruimtes
  De motor wordt warm en moet zichzelf kunnen koelen, onder meer met de omgevingslucht. Niet elke motorunit is daardoor geschikt om in een kleine ruimte te worden geplaatst (bijvoorbeeld in een kast). Afhankelijk van het koelingsysteem van de motor is dit wel of niet mogelijk.

 • Vermogen
  Dit getal geeft het elektriciteitsverbruik (in Watt) van de motorunit weer. Het is geen maat voor de zuigkracht. Overigens werken de meeste bekeken motorunits op 230 Volt; krachtstroommodellen zijn buiten beschouwing gelaten.

 • Hoge onderdruk
  Dit is belangrijk bij een lang buizennet en/of een systeem met veel bochten. Naarmate een buizennet langer is of meer bochten bevat is er sprake van meer weerstand, dus verlies van zuigkracht. Hoe hoger de gegenereerde onderdruk van de motorunit is, des te geringer is de invloed van de weerstand van het systeem. De eenheid voor onderdruk is Newton per vierkante meter, ofwel Pascal (Pa). Dikwijls worden door fabrikanten ook centimeters waterkolom of millibar als waarde voor de onderdruk opgegeven. De verhoudingen zijn als volgt:

  1 cm waterkolom = 0,000967841 atmosfeer = 98,0665 Pa 1 millibar= 100 Pa = 0,1 kPa

 • Zuigkracht
  Sommige motorunits beschikken over motoren met een hoog toerental of twee naast elkaar (parallel) of achter elkaar (serieel) functionerende motoren. Dergelijke constructies zorgen voor een grotere zuigkracht. De serie-plaatsing geeft een extra turbowerking voor de onderdruk.
  Een ander belangrijk gegeven is de constante zuigkracht. Vooral bij stofzuigerzakloze systemen is die het hoogst, omdat door het ontbreken van de zak geen verdichtingen in de luchtweg kunnen ontstaan. Is er wel een stofzuigerzak aanwezig dan hebben sommige systemen voorzieningen om de zak bij het in- en uitschakelen flink te schudden, teneinde de verdichtingen weer te openen en zo de luchtstroom en zuigkracht te herstellen.

 • Vuilemmer
  Afhankelijk van de grootte van de woning wordt per jaar 60 tot 120 liter stof opgezogen. Een vuilopvang-emmer van bijvoorbeeld 20 liter moet dus 3 tot 6 maal per jaar geleegd worden. 
 
 
© CPS Publications BV