DomoZine

voor industrie, wetenschap, facility, zorg, installateurs, wooncorporaties en iedereen met interesse voor technologie

 
beveiliging
bus-/embedded systems
communicatie
audio-video
toegangscontrole
energiebeheer
comfort
klimaat
advies - opleiding
zorgoplossingen


 


info voor partners en adverteerders


 


 
over DomoZine
nieuwsbrief
domotica jaargids
vakblad
agenda
DomoZine demowoning
Vakbeurs Gebouwbeheer
contact

Al 1000 Niko Home Control installaties!


(advertentie)

 

Domotica voor de extramurale zorg


Zowel bij mensen thuis, als in een zorginstelling helpt slimme technologie (domotica) de bewoners en de zorgverleners bij hun dagelijkse routines. Met de juiste domotica is het mogelijk om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen, zelfs als de gezondheid begint te verslechteren. Maar hoe weet je zeker dat een domoticaproject succesvol zal zijn?

Tien jaar geleden telde ons land 1,54 miljoen inwoners van 70 jaar en ouder. In 2025 zullen dat er 2,67 miljoen zijn. En reeds in 2020 zal Nederland 3,2 miljoen 65-plussers tellen. Deze groep ouderen weet nu al dat zij langer in de eigen woning wil blijven wonen en wenst een persoonlijke invulling van de zorgbehoefte door middel van ondersteuning en begeleiding aan huis. Studie geeft aan dat deze mensen voorstander zijn van technologische oplossingen. Denk daarbij niet alleen aan bouwtechnische voorzieningen (geen drempels, gezond binnenmilieu enzovoort), maar vooral ook aan domotica.

Domotica is een samenspel van apparaten en infrastructuren in en rond woningen. Dat samenspel werkt met elektronische informatie, welke ook gebruikt kan worden voor het meten, programmeren en sturen van functies ten behoeve van bewoners en dienstverleners. Zo voorziet domotica wat betreft de zorgbehoefte van ouderen in personenalarmering, telecare en een algeheel intelligente thuisomgeving. Met de inzet van biologische sensoren, zoals draagbare apparatuur die hartpatiënten observeert, is bijvoorbeeld opname in een ziekenhuis of zorginstelling te voorkomen of uit te stellen.


Zorgcapaciteit onder druk
Terwijl de vraag naar zorg door de vergrijzing stijgt, neemt het aantal personen dat in deze sector werkzaam is af. Het verlenen van zorg thuis geeft een minder grote druk op de zorgcapaciteit. Het tekort aan zorgpersoneel kan nog verder worden ondervangen door gerontechnologie, dus technologie die ouderen helpt, en telemedicine. De inzet van technologie in de thuissituatie past bij het huidige beleid dat streeft naar extramuralisering van zorg.

Ook de overheid is zich hiervan bewust: 'Bestaande en innovatieve manieren waarop wonen in combinatie met zorg invulling krijgen, moeten breder worden toegepast. De ontwikkeling van een volledig pakket thuis in de Awbz-zorg geeft meer mogelijkheden om op andere plaatsen verpleeghuiszorg te ontvangen. Hierbij moeten we nadrukkelijk aandacht besteden aan de toepassing van ICT en domotica. Domotica moet meer worden toegepast daar waar het zelfstandig wonen van ouderen ondersteunt en kwaliteit van leven vergroot.'

Zorg versus techniek?
De technische mogelijkheden zijn legio, maar er wordt nog te weinig in functies en functionaliteiten gedacht. Bovendien is de communicatie tussen beroepsbeoefenaars in de zorg enerzijds en mensen uit de techniek anderzijds wat onwennig. Zorgtechnologie komt nog amper voor in het pakket van de elektrotechnische installateur en onder veel zorgverleners heerst onwennigheid jegens de toepassing van technologie in hun werkveld, hoewel dat langzaamaan steeds beter wordt. Mede nu sommige Hogescholen eindelijk de zorgtechnologen afleveren, waar het bedrijfsleven om staat te springen.


Voor een overzicht van partijen die actie zijn in technologie voor de zorg, zoek op domozine.nl naar het artikel 'ouderentechnologie'.

 
 
 
© CPS Publications BV